Oppilashuolto

Oppilashuoltoon kuuluu kaikkia oppilaita koskeva opetuksen järjestäjän ylläpitämä oppilashuolto sekä oppilashuoltopalvelut, joita ovat kouluterveydenhuolto, koulupsykologitoiminta sekä koulukuraattoritoiminta. Puhutaan oppilashuollon yhteisöllisestä ja yksilöllisestä tuesta.  

Terveen ja turvallisen oppimis- ja kouluympäristön luominen, esiopetus- ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen, mielenterveyden suojaaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen ovat oppilashuollon tavoitteena. Myös mahdollisimman varhainen puuttuminen oppimisen esteisiin, oppimisvaikeuksiin sekä muihin koulunkäyntiä haittaaviin ongelmiin kuuluu oppilashuoltoon. Työn toteutuminen on kaikkien esi- ja perusopetuksessa toimivien aikuisten vastuulla.

Opetussuunnitelman luku4 löytyy tästä linkistä.