Siirry suoraan sisältöön

Oppilashuolto Oppilashuolto

Oppilashuoltoon kuuluu kaikkia oppilaita koskeva opetuksen järjestäjän ylläpitämä oppilashuolto sekä oppilashuoltopalvelut, joita ovat kouluterveydenhuolto, koulupsykologitoiminta sekä koulukuraattoritoiminta. Puhutaan oppilashuollon yhteisöllisestä ja yksilöllisestä tuesta.  

Terveen ja turvallisen oppimis- ja kouluympäristön luominen, esiopetus- ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen, mielenterveyden suojaaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen ovat oppilashuollon tavoitteena. Myös mahdollisimman varhainen puuttuminen oppimisen esteisiin, oppimisvaikeuksiin sekä muihin koulunkäyntiä haittaaviin ongelmiin kuuluu oppilashuoltoon. Työn toteutuminen on kaikkien esi- ja perusopetuksessa toimivien aikuisten vastuulla.

Opetussuunnitelman luku4 löytyy tästä linkistä.