Lisää sivun otsikko

Siirtymä- ja nivelvaiheet

 

Siirtyminen alakoulusta yläkouluun 

Yhtenäisperuskoulussa siirtyminen alakoulusta yläkouluun ei ole niin suuri muutos kuin perinteisissä kouluissa, joissa koulurakennuskin vaihtuu. Seitsemännelle luokalle siirtyvät pääsääntöisesti Ritaharjun koulun omat kuudesluokkalaiset. 

Loppukeväästä kuudennella luokalla oleville oppilaille ja heidän vanhemmilleen järjestetään Seiskalle-ilta yhdessä nuorisotoimen kanssa. Koulussamme järjestetään myös tutustumispäivä uusille oppilaille. Toukokuun aikana, kun luokanvalvojat ovat selvinneet, pidetään siirtokeskustelut, joihin osallistuvat kuudennen luokan luokanopettaja, erityisopettaja, opinto-ohjaaja ja tuleva luokanvalvoja. Keskustelussa siirretään opetuksen kannalta välttämätön tieto.  

Jatko-opintoihin hakeutuminen 

Jatko-opintoihin siirtymistä tukee opinto-ohjaaja. Yhdeksännen luokan oppilaat hakevat yhteishaussa jatko-opintoihin toiselle asteelle eli lukioon tai ammatilliseen oppilaitokseen. Yhteishaku toteutetaan sähköisen Opintopolku- järjestelmän (https://opintopolku.fi) kautta helmi-maaliskuussa. Jos oppilas ei saa opiskelupaikkaa kevään yhteishaussa, hän voi hakea esimerkiksi kesän aikana vapaaksi jääneisiin opiskelupaikkoihin, Valmaan, kymppiluokalle tai kansalaisopistoon. Lisätietoja löytyy Ritaharjun ohjausareenasta (https://ritaharjunohjausareena.wordpress.com/).  

Huoltajat saavat tietoa päättövaiheen ohjauksesta ja jatko-opintoihin hakeutumisesta vanhempainillassa sekä koteihin lähetettävien tiedotteiden ja Ritaharjun ohjausareenan kautta.  Yhteishaun sähköisestä hausta otetaan tulostus, jonka vanhemmat allekirjoituksellaan kuittaavat nähdyksi.