Ajankohtaista

< Takaisin

Hakeminen joustavaan perusopetukseen eli JOPO-luokalle

JOPO- luokalle lukuvuodeksi 2018-19 haku on alkanut. Tänä vuonna haku suoritetaan kaikkien Oulun JOPO-luokkien kanssa yhtä aikaa. HAKUAIKA on 12.-30.3.2018. 

Mikäli oppilas haluaa hakea Talvikankaan koulun JOPO-luokkaan, hän hakee hakulomakkeen koulusihteeriltä ja palauttaa sen 30.3.2018 mennessä ilmoittautuakseen haastatteluun. Kaikki halukkaat haastatellaan 24.4. tai 26.4. Haastattelujen ajankohta varmistetaan koulun puolesta.

Haastattelussa pohditaan oppilaan tarvitsemaa tukea ja esitellään JOPOn toimintaperiaatteita. Mikäli oppilas kokee haluavansa hakea JOPO-luokalle, hän ilmoittaa asiasta haastattelun jälkeen. Oppilaan lisäksi huoltajan täytyy osallistua haastatteluun. Ilman haastattelua JOPO-luokalle ei voi tulla valituksi.

JOPO- infoa lyhyesti:

Joustavan perusopetuksen luokka (JOPO) tarjoaa vaihtoehtoisen tavan suorittaa peruskoulu oppilaalle, jolla on haasteita selviytyä yleisopetuksenryhmissä. Oppilasvalinnat tehdään pääsääntöisesti keväällä, jolloin uusi luokka pääsee aloittamaan aina lukuvuoden alussa.

JOPO- luokalla opiskelee 8. ja 9. luokan oppilaita max 10 hengen ryhmässä. Jokaiselle ryhmän oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon kirjataan oppilaan vahvuudet ja tuen tarpeet sekä tavoitteet opiskelulle. Jopolla toteutetaan yleistä oppimissuunnitelmaa, joten arvostelu ja todistukset ovat samanlaiset kuin yleisopetuksen ryhmillä.

Koulussa tapahtuvasta opetuksesta vastaa jopo-opettaja työparinaan nuoriso-ohjaaja. Valinnaisaineet 2kpl. ja musiikki (8 lk.) opiskellaan aineopettajien opetuksessa. Yksi valinnaisaine suoritetaan työpaikkaopiskeluna. Osa opetuksesta järjestetään muissa oppimisympäristöissä kuten retkillä, tutustumiskäynneillä ja työpaikoilla. Monipuolisella opetuksen järjestelyllä pyrimme siihen, että oppilas löytäisi mielekkyyttä opiskeluun ja hänelle parhaiten sopivan jatko-opiskelupaikan.

Joustava perusopetus antaa oppilaalle
· rutiinia koulunkäyntiin, yhden opettajan systeemi
· mahdollisuuden yksilöllisiin työskentelymuotoihin
· tukea päättötodistuksen ja jatko-opiskelupaikan saamisessa.

JOPO -luokka soveltuu oppilaalle, jolla on
· rohkeutta lähteä uusiin oppimisympäristöihin
· halua onnistua opinnoissaan
· kiinnostusta käytännön työtehtäviin ja työpaikkaopiskeluun
· tuen tarvetta koulunkäynnissä

JOPO- opiskelu vaatii
· oppilaan sitoutumista säännölliseen koulunkäyntiin
· oppilaan halua saavuttaa päättötodistus ja jatko-opiskelupaikka
· huoltajan sitoutumista oppilaan yksilöllisiin tavoitteisiin
· huoltajan halua olla yhteistyössä koulun kanssa

Jakolinkki