Oppimisen tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuella vahvistetaan oppilaan perustaitoja ja ehkäistään vaikeuksia ennakolta siten, että oppilas saavuttaa oppimistavoitteensa. 

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada tukea ja ohjausta oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä heti tuen tarpeen ilmetessä. Lähtökohtana kasvun ja oppimisen tuelle on toimiva kodin ja koulun yhteistyö.

Kouluterveydenhuolto

Oppilaanohjaus

Opiskeluhuolto

Oppimisen yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Erityisopetus ja erityisopettajien yhteystiedot