Kielet

Talvikankaan koulussa opiskeltavat kielet 

A1-kieli on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 1. luokalla ja jota opiskellaan 9. luokan loppuun asti. Oppilas valitsee kielen koulunsa tarjoamista kielivaihtoehdoista. Talvikankaan koulu tarjoaa A1-kielinä englantia, ruotsia ja saksaa. A1-kielivalinta tehdään esiopetusvuoden keväällä. 

Toisen, vapaaehtoisen A2-kielen voi aloittaa 4. luokalla (2019 ja sitä myöhemmin peruskoulun aloittavat). Sen opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun asti. Talvikankaan koulun tarjoamat kielivaihtoehdot ovat ruotsi, saksa ja englanti (jos oppilas on aloittanut jonkun muun kielen opiskelun ensimmäisenä vieraana kielenä). Muiden kielten osalta alueellinen yhteistyö on mahdollista, jotta saataisiin minimiryhmäkoko muodostettua.  

B1-kieli on toinen kotimainen kieli eli ruotsi, joka alkaa kaikilla 6. luokalla (mikäli ruotsin opiskelua ei ole aloitettu aiemmin) ja jatkuu 9. luokan loppuun asti. 

B2-kieli on valinnainen vieras kieli, joka alkaa 8. luokalla ja jatkuu 9. luokan loppuun asti. Talvikankaan koulu tarjoaa B2-kielenä saksaa.