Kodin ja koulun yhteistyö

Tämän sivun sisältö:

Talvikankaan koulun vanhempaintoimikunta

Vanhempaintoimikunnan toiminnan tarkoituksena on toimia huoltajille yhteistyön, vertaistuen ja vaikuttamisen foorumina. Pyrimme tuomaan esille näkemyksiä, tukemaan huoltajia ja edistämään alueen yhteisöllisyyttä.

Vahva vaikuttaja

 • Toimii lasten ja nuorten vanhemmille yhteistyön, vertaistuen ja vaikuttamisen foorumina.
 • Tuo esille vanhempien näkemyksiä opetusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.
 • Tukee vanhempien sekä kasvatusyhteisön välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä.
 • Puolustaa lasten oikeutta terveelliseen ja turvalliseen oppimis- ja kasvuympäristöön.
 • Edistää alueen yhteisöllisyyttä.

Vaikuttamisen keinot

 • Pitää yhteyttä koulun rehtoriin, henkilökuntaan ja oppilaskuntaan.
 • Verkostoituu (muut vanhempainyhdistykset, asukasyhdistys jne.).
 • Järjestää keskustelutilaisuuksia ja yhteisiä ideariihiä.
 • Kampanjoi ja järjestää erilaisia tempauksia.
 • Osallistuu koulun ja kunnan kyselyihin ja antaa palautetta.
 • Seuraa kunnassa valmisteilla olevia asioita.
 • Rakentaa kumppanuutta viranhaltijoiden kanssa.