Kodin ja koulun yhteistyö

Tämän sivun sisältö:

Talvikankaan koulun vanhempaintoimikunta

 

Vanhempaintoimikunnan toiminnan tarkoituksena on toimia huoltajille yhteistyön, vertaistuen ja vaikuttamisen foorumina. Pyrimme tuomaan esille näkemyksiä, tukemaan huoltajia ja edistämään alueen yhteisöllisyyttä.

 

Vahva vaikuttaja

•Toimii lasten ja nuorten vanhemmille yhteistyön, vertaistuen ja vaikuttamisen foorumina.

•Tuo esille vanhempien näkemyksiä opetusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.

•Tukee vanhempien sekä kasvatusyhteisön välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

•Puolustaa lasten oikeutta terveelliseen ja turvalliseen oppimis- ja kasvuympäristöön.

•Edistää alueen yhteisöllisyyttä.

 

Vaikuttamisen keinot

•Pitää yhteyttä koulun rehtoriin, henkilökuntaan ja oppilaskuntaan.

•Verkostoituu (muut vanhempainyhdistykset, asukasyhdistys jne.).

•Järjestää keskustelutilaisuuksia ja yhteisiä ideariihiä.

•Kampanjoi ja järjestää erilaisia tempauksia.

•Osallistuu koulun ja kunnan kyselyihin ja antaa palautetta.

•Seuraa kunnassa valmisteilla olevia asioita.

•Rakentaa kumppanuutta viranhaltijoiden kanssa.

 

-Talvikankaan koulun vanhempaintoimikunta-

vanhemmat.talvikankaankoulu@gmail.com