Erityisopetus

Koulumme erityisopetus on osa-aikaista erityisopetusta, jota annetaan yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena yleisopetuksen yhteydessä. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaalle, jolla on lieviä oppimisvaikeuksia esim. lukemisessa, kirjoittamisessa, matematiikassa tai kielten opiskelussa. Puheopetusta annetaan resurssien mukaan lähinnä 1.-2. luokkien oppilaille.

Erityisopetuksen tavoitteena on tukea jokaisen oppilaan kehittymistä ja oppimista.

Koulumme laaja-alainen erityisopettaja toimii yhteistyössä koulun opettajien, oppilashuollon, muiden asiantuntijoiden ja vanhempien kanssa.

Talvikankaan koulussa toimii 1.-3. luokkien pienryhmä pikku Talvikankaan puolella sekä 3.-6. luokkien pienryhmä ja JOPO – luokka uudella puolella.

Talvikankaan koulun erityisopettajien yhteystiedot:

1.-3. lk Minna Järvelä p. 044 703 92 43

1.-3. lk pienryhmä Mari Tähjänjoki p. 050 528 18 17

3.-6. lk Leena Taponen p. 050 441 64 71

3.-6. lk pienryhmä Päivi Holmgren p. 040 683 77 87

7.-9. lk Sanna Paaso p. 040 486 83 98

7.-9. lk Jukka Härkönen p.  040 643 1790

Erityisopettajiin saa yhteyden myös Wilman kautta tai sähköpostissa, osoite muotoa etunimi.sukunimi@eduouka.fi