Kestävä kehitys

Talvikankaan koulussa kuljetaan kestävän kehityksen oppimispolkua. Toiminnan tavoitteena on kasvattaa oppilaista ekososiaalisesti sivistyneitä oululaisia. Koululle laaditaan vuosittain kestävän kehityksen toimintasuunnitelma, jonka toteutumista arvioidaan keväisin.

Lukuvuosi 2020-2021 on valittu Talvikankaan koulussa kestävän kehityksen teemavuodeksi. Tämä näkyy koulun arjessa monin eri tavoin lukuvuoden aikana, muun muassa monialaisten oppimiskokonaisuuksien sisällöissä ja läpikäymisessä.

Talvikankaan koulun kestävän kehityksen vastaavana henkilönä lukuvuonna 2020-2021 toimii Mari Tähjänjoki.