Kestävä kehitys

Talvikankaan koulussa kuljetaan kestävän kehityksen oppimispolkua. Toiminnan tavoitteena on kasvattaa oppilaista ekososiaalisesti sivistyneitä oululaisia. Koululle laaditaan vuosittain kestävän kehityksen toimintasuunnitelma, jonka toteutumista arvioidaan keväisin.

Lukuvuosi 2019-2020 on valittu Talvikankaan koulussa kestävän kehityksen teemavuodeksi. Tämä näkyy koulun arjessa monin eri tavoin lukuvuoden aikana.

Talvikankaan koulun kestävän kehityksen vastaavina henkilöinä toimivat lukuvuonna 2019-2020 Mari Tähjänjoki (1.-2. lk) ja Suvi Asunmaa (3.-9. lk).