Kielten opetus

 

Talvikankaan koulussa opiskeltavat kielet 

A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 1. luokalla ja jota opiskellaan 9. luokan loppuun asti. Oppilas valitsee kielen koulunsa tarjoamista kielivaihtoehdoista.  Talvikankaan koulu tarjoaa A1-kielinä englantia, ruotsia ja saksaa. A1-kielivalinta tehdään esiopetusvuoden keväällä. 

 

Toisen, vapaaehtoisen A-kielen (A2) voi aloittaa 4. luokalla (2019 ja sitä myöhemmin peruskoulun aloittavat). Ennen vuotta 2019 peruskoulun aloittaneet voivat aloittaa vapaaehtoisen A-kielen 5. luokalla. Sen opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun asti. Talvikankaan koulun tarjoamat kielivaihtoehdot ovat ruotsi, saksa ja englanti. Muiden kielten osalta alueellinen yhteistyö on mahdollista, jotta saataisiin minimiryhmäkoko muodostettua.  

 

B1-kieli on toinen kotimainen kieli eli ruotsi, joka alkaa kaikilla 6. luokalla (mikäli ruotsin opiskelua ei ole aloitettu aiemmin) ja jatkuu 9. luokan loppuun asti. 

 

B2-kieli on valinnainen vieras kieli, joka alkaa 8. luokalla ja jatkuu 9. luokan loppuun asti. Talvikankaan koulu tarjoaa B2-kielenä saksaa.