Kiusaamisen vastainen toiminta

 

Kiusaamiseen puuttuminen

Perusopetuslaki säätää opetukseen osallistuvalle oikeuden turvalliseen opiskeluympäristöön. Turvallisuudella tarkoitetaan niin fyysistä kuin henkistä turvallisuutta – sitä, että koulussa ei tarvitse pelätä. Koulumme henkilökunta pyrkii ennalta ehkäisemään kiusaamista sekä puuttumaan siihen.

Henkilökuntamme luo asenteellaan turvallista ilmapiiriä ja toimintakulttuuria, jossa ketään ei kiusata. Tilanteisiin puututaan välittömästi, kun ne havaitaan, ja tilanteesta keskustellaan kiireettömässä ympäristössä. Koulussamme harjoitellaan ryhmätyö-, kaveri- ja tunnetaitoja yhteistyössä. Näitä tukevat muun muassa syksyisin järjestettävät ryhmäytykset, hyvinvoinnin edistäminen sekä oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen. Koulussamme vahvistetaan lasten ja nuorten itsetuntoa positiivisen pedagogiikan avulla. Lapsia ja nuoria ohjataan hyväksymään erilaisuutta sekä ymmärtämään, että kaikilla on samat perusoikeudet.

Koulussamme jokainen aikuinen puuttuu kiusaamiseen. Huoltajat otetaan mukaan aina, kun käsitellään lasten- ja nuorten kiusaamistapauksia. Teemme yhteistyötä myös koulupoliisin kanssa, joka voi olla koulun, lasten ja nuorten sekä vanhempien apuna ja tukena vaikeissa kiusaamistapauksissa. Jokainen kiusaamistapaus on erillistapaus: syyt, toiminta ja seuraukset vaihtelevat.

Perusopetuksessa kiusaamistapaukset tuodaan aina tiedoksi luokanvalvojalle. Kiusaamisen selvittelijä kirjaa kiusaamisasiat Wilmaan. Kiusaamistapauksissa kuullaan osallisia ja sovitellaan asiaa. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa oppilashuoltoryhmän henkilöstön kanssa. Perusopetuslain kurinpitomenetelmiä voidaan käyttää tarvittaessa. Vakavimmissa kiusaamistapauksissa otetaan yhteyttä koulupoliisiin ja lastensuojeluun. Kiusaamistapausten selvittelyssä ja niiden ratkaisemisessa jatkuva seuranta on tärkeää.