Kodin ja koulun yhteistyö

Talvikankaan koulun vanhempaintoimikunta

Vanhempaintoimikunta edustaa kaikkia oppilaiden huoltajia. Peruskoulun valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaan "huoltajille tarjotaan mahdollisuuksia tutustua koulun arkeen ja osallistua koulun toiminnan ja kasvatustyön tavoitteiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen yhdessä koulun henkilöstön ja oppilaiden kanssa. Yhteinen arvopohdinta luo perustaa yhteiselle kasvatustyölle. Kodin ja koulun yhteistyössä edistetään myös huoltajien keskinäistä vuorovaikutusta ja luodaan pohjaa vanhempainyhdistystoiminnalle. Vanhempien verkostoituminen ja yhteinen toiminta vahvistavat yhteisöllisyyttä ja antavat tukea opettajien ja koulun työlle."

Kodin ja koulun välistä yhteistyötä tehdään yksilötasolla esimerkiksi huoltajien ja opettajien välisissä tapaamisissa sekä Wilma-viestien kautta, mutta toisaalta yhteisöllisesti vanhempaintoimikunnan kautta. Vanhempaintoimikunnan tehtävänä on edistää koulun ja kotien välistä yhteistyötä ja vanhempien vaikutusmahdollisuuksia koulutyöhön liittyen. Toimintamme ajatuksena on käsitellä porukassa mieltä askarruttavia asioita, luoda, vahvistaa ja kehittää yhteisiä toimintatapoja sekä tiivistää kodin ja koulun yhteistyötä. Vanhempaintoimikunta toimii sillanrakentajana ja yhteisöllisyyden luojana kodin ja koulun välillä sekä ideoijana koulun toiminnan tukemisessa ja kehittämisessä.

Vanhempaintoimikunta auttaa koulua sen toiminnassa tukemalla oppilaita ja opettajia sekä koulun opetus- ja työsuunnitelmia. Vanhempaintoimikunnan kautta vanhemmat voivat verkostoitua ja kokoukset toimivat keskustelufoorumeina. Kokouksissa on paikalla myös opettajien ja oppilaskunnan edustajia, ja niissä kuullaan kodin, koulun ja oppilaiden ajankohtaisia kuulumisia.

Vanhempaintoimikunnalla ei ole päätösvaltaa koulun asioissa, mutta se voi tehdä koulun toimintaa koskevia ehdotuksia. Vanhempaintoimikunta voi osallistua erilaisten tapahtumien järjestämiseen ja varainkeräämiseen. Perinteenämme on ollut osallistua joka keväisen pihatapahtuman järjestelyihin yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa. Vanhempaintoimikunta on kerännyt pihatapahtuman arpajaisilla ja makkaran myynnillä varoja Reilun koululaisen -stipendejä varten.

Vanhempaintoimikunnan toiminnan määrittävät käytännössä vanhemmat itse sellaiseksi, mihin vanhempien aika ja voimavarat riittävät. Kehitysehdotukset vanhempaintoimikunnan toiminnan suhteen ovat aina tervetulleita! Luodaan yhdessä suuntaviivat oppilaiden, lastemme hyvinvoinnin pohjaksi.

 

- Talvikankaan koulun vanhempaintoimikunta -


Yhteystiedot:
Miia Pietilä
Vanhempaintoimikunnan pj. lukuvuodella 2019-20

vanhemmat.talvikankaankoulu@gmail.com