Kouluterveydenhuolto

Talvikankaan koululla toimivat kouluterveydenhoitajina Teija Laakso ja Helena Kuoppamaa.

Terveydenhoitaja Teija Laakso on koululla päivittäin. Teija vastaa pääosin 4.- 9.-luokkalaisten kouluterveydenhuollosta.

Terveydenhoitaja Helena Kuoppamaa puolestaan vastaa pääosin 1.-3.-luokkalaisten kouluterveydenhuollosta ja hän on Talvikankaan uudemmalla koululla torstaisin sekä perjantaisin.

Terveydenhoitajan työn pääpaino on ennaltaehkäisevässä työssä, muun muassa terveystarkastusten toteuttamisessa jokaisella vuosiluokalla. Terveydenhoitajilla on päivystysaika käytössään klo 12-13, jolloin terveydenhoitajalla voi käydä ilman ajanvarausta. Huomioittehan, että vapaa-ajan tapaturmat ja pitkittyneet vaivat hoidetaan omalla terveysasemalla.

Terveydenhoitajat tavoittaa jättämällä yhteydenottopyyntöä tekstiviestillä tai soittamalla puhelinajalla klo 12 - 12.30.

Wilman kautta voi myös näppärästi hoitaa asioita.

Mikäli lapsellanne on jokin sairaus tai jatkuva lääkitys, ilmoittakaa siitä ensisijaisesti lapsen opettajalle. Tarvittaessa tehdään oppilaalle lääkehoitosuunnitelma, jossa sovitaan hoidon toteuttamisesta koulupäivän aikana.

Koulutapaturmissa ensiavun antaa ensimmäisenä paikalla oleva koulun aikuinen, joka tarvittaessa tekee myös tapaturmailmoituksen sekä ilmoittaa asiasta oppilaan huoltajalle.

Oppilaan jatkohoito tapahtuu tarvittaessa omalla terveysasemalla tai OYS:n yhteispäivystyksessä.

Hoitolomaselvitykset saa kouluterveydenhoitajalta. Yhteydenotot hoitolomaselvityksissä puhelimitse (selvityksiä ei voida kirjoittaa jälkikäteen). Jos jostain syystä ette saa yhteyttä kouluhoitajaanne, voitte tarvittaessa soittaa neuvolan keskitettyyn ajanvaraukseen.

Allergia-asiat: Jos lapsellanne on jokin ruoka-aine allergia, teettehän ilmoituksen opettajalle.

Infoa koululaisten terveystarkastuksista:

Koululaisilla on vuosittain terveystarkastus.
1.lk, 5.lk ja 8.lk koulussa on laajat terveystarkastukset, jotka pitävät sisällään terveydenhoitajan että lääkärin käynnit. Toivoisimme, että vanhemmat olisivat mukana näissä tarkastuksissa. Opettajan palaute oppilaan koulunkäynnistä on myös osa laajaa terveystarkastusta. Tarkastuksista tulee kotiin infoa tarkemmin lukuvuoden aikana.
Vanhemmat ovat tervetulleita tarkastuksiin kaikilla luokilla. Jos haluatte osallistua lapsenne terveystarkastukseen, otattehan yhteyttä kouluterveydenhoitajaan, niin voimme sopia yhteistä aikaa. Muutoin lapset käyvät välitarkastuksissa yksin lukuvuoden aikana.

 

Yhteistyöterveisin:

Terveydenhoitajat Teija ja Helena

Teija 0505942345

Helena 0401851768

Kouluterveydenhoitajana Talvikankaan koululla toimivat terveydenhoitajat Teija Laakso ja Helena Kuoppamaa.

Terveydenhoitaja on koululla tavoitettavissa päivittäin.

Terveydenhoitajan tavoittaa jättämällä yhteydenottopyyntöä tekstiviestillä p. 050 594 2345 (Teija Laakso), 
p. 040 185 1768 (Helena Kuoppamaa) tai soittamalla puhelinajalla klo 12-12.30 sekä Wilman kautta voi myös näppärästi hoitaa asioita (huomiothan, että akuutteja asioita ei kannata laittaa Wilman kautta).