Liikkuva koulu

Liikkuvan koulun tavoitteena on saada jokainen peruskoululainen liikkumaan vähintään tunti päivässä ja siten luoda aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Tämä näkyy koulussa esimerkiksi oppitunteja toiminnallistamalla, taukojumppia pitämällä, mahdollistamalla välituntiliikunta monipuolisilla välineillä ja kannustamalla oppilaita kulkemaan koulumatkat omin lihasvoimin.  Lisäksi oppilaille järjestetään liikunnallisia tapahtumia, muun muassa pyöräilyn kilometrikilpailu.  

 

1.-6.- luokkalaiset viettävät kaikki välitunnit ulkona liikkuen ja leikkien. 7. - 9. -luokkalaisten kanssa on sovittu, että he käyvät joka päivä ulkona yhdellä välitunnilla ja lisäksi heillä on omat välituntivuorot, jolloin he pääsevät saliin liikkumaan. 7. - 9. luokan oppilaista on valittu 20 liikuttajaa, joiden kanssa kehitetään jatkuvasti liikkuva koulu -toimintaa.  

 

Viime vuoden tapaan tämänkin vuoden joulukuussa pidetään 6. -9.- luokkalaisille Ouluhallissa liikuntapäivä, mikäli koronatilanne sen sallii. Siellä liikuttajat ohjaavat erilaisia toimintarasteja. Perinnettä jatketaan myös salibandyturnausten osalta koronatilanteen salliessa eli 3.-4. -luokkalaisille, 5.-6. -luokkalaisille ja 7.-9.- luokkalaisille olisi tarkoitus järjestää keväällä omat salibandyturnaukset. 8 -luokkalaiset osallistuivat alkusyksystä Be active -liikuntatapahtumaan.