Liikkuva koulu

Liikkuvan koulun tavoitteena on saada jokainen peruskoululainen liikkumaan vähintään tunti päivässä ja siten luoda aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Tämä näkyy koulussa esimerkiksi oppitunteja toiminnallistamalla, taukojumppia pitämällä, mahdollistamalla välituntiliikuntaa ja kannustamalla oppilaita kulkemaan koulumatkat omin lihasvoimin. 

1.-6.- luokkalaiset viettävät kaikki välitunnit ulkona liikkuen ja leikkien. 7. - 9. -luokkalaisten kanssa on sovittu, että he käyvät joka päivä ulkona yhdellä välitunnilla ja lisäksi heillä on omat välituntivuorot, jolloin he pääsevät saliin liikkumaan. 7. - 9. luokan oppilaista on valittu 20 liikuttajaa, joiden kanssa kehitetään jatkuvasti liikkuva koulu -toimintaa. Tänä syksynä liikuttajat ovat esimerkiksi käyneet pitämässä välituntiliikuntaa 1.-2. -luokkalaisille. Välitunneille on suunnitteilla myös pallopeliturnauksia.

Viime vuoden tapaan tämänkin vuoden joulukuussa pidetään 6. -9.- luokkalaisille Ouluhallissa liikuntapäivä, jossa liikuttajat ohjaavat erilaisia toimintarasteja. Perinnettä jatketaan myös salibandyturnausten osalta. Eli 3.-4. -luokkalaisille, 5.-6. -luokkalaisille ja 7.-9.- luokkalaisille olisi tarkoitus järjestää keväällä omat salibandyturnaukset. 8 -luokkalaiset osallistuivat alkusyksystä Be active -liikuntatapahtumaan. Lisäksi koululla toimii liikuntakerho 3.-5. -luokkalaisille.