Liikkuva koulu Liikkuva koulu

Koulumme 1. - 6. luokkien oppilaat menevät joka välitunti pihalle. Koulussamme on käytössä välituntilainaamo, josta oppilaat saavat lainata ulos mieluisia urheiluvälineitä.  Lisäksi nuorisopalvelun työntekijät tulevat pitämään keväällä viikottain välituntiliikuntaa liikuntasalissa alakoululaisille.
 
7. - 9. -luokkalaiset käyvät joka päivä ulkona yhdellä välitunnilla ja lisäksi heillä on omat välituntivuorot, jolloin he pääsevät saliin liikkumaan. 7. - 9. luokan oppilaista on valittu n. 20 liikuttajaa, joiden kanssa on tarkoitus vielä kehittää Liikkuva koulu -toimintaa.
 
Oppitunteja toiminnallistetaan mahdollisuuksien mukaan. Oppitunneilla jumpataan ja meillä on mahdollista työskennellä muuallakin kuin luokassa.
 
Syyslukukaudella osallistuimme välituntitempaukseen, jossa koulumme kaikki 3. - 9. luokkien oppilaat olivat yhtä aikaa tanssimassa koulun liikuntasalissa. Saimme tämän tempauksen ansiosta koulullemme liikuttavia opetusvälineitä. Lisäksi pidimme joulukuussa Ouluhallissa 5. - 8. luokille liikuntapäivän, jossa liikuttajat ohjasivat erilaisia toimintarasteja.