Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksessa ohjataan oppilasta selviytymään mahdollisimman hyvin opiskelussaan.  Oppilasta ohjataan ikävaiheen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Oppilaanohjauksen tuella hankitaan jatko-opintojen ja työelämän kannalta tarpeellisia tietoja ja valmiuksia.

Oppilaanohjaus on
- luokkatunteja
- henkilökohtaista - ja pienryhmäohjausta
- työelämään tutustumista
- oppilaitosvierailuja
- työpaikkavierailuja
- tiedottamista mm. opinnoista, valinnaisaineista, TETistä, jatko-opinnoista
 
TET-ajat
7. lk koulun ruokalassa
8. lk kevätlukukaudella 2021
9. lk 2.-6.11.2020
 
Lisätietoa työelämään tutustumisesta löytyy  http://peda.net/veraja/tori/oulunseutu.
 
Jatko-opinnot
Päättöluokkalaiset hakevat toisen asteen opintoihin valtakunnallisessa yhteishaussa helmi-maaliskuun aikana. Peruskoulun jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin haetaan kesällä. Lisätietoa löytyy perusopetuksen oppilaanohjauksen sivulta ja www.opintopolku.fi -sivulta.
 
Opinto-ohjaaja
Opinto-ohjaaja on tavattavissa koulupäivinä sekä kesäkuussa yhteishaun tulosten selvittyä. Kodin ja koulun välinen tiedottaminen oppilaanohjauksen ajankohtaisista asioista tapahtuu Wilmassa. Vanhempainilta järjestetään yhteishakuasioista.
 
Tiina Töyrä
p. 044 703 9598/ Wilma/  
tiina.toyra(at)eduouka.fi