Oppilashuoltoryhmä

Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.

Talvikankaan koulussa toimii oppilashuoltoryhmä, jonka toimintaa ohjaa rehtori. Monialainen ryhmä koostuu koulupsykologista ja – kuraattorista, terveydenhoitajasta, oposta ja erityisopettajista. Tarvittaessa ryhmään kutsutaan muita asiantuntijoita.

Oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä arvioinnista.

Oppilashuoltoryhmä kokoontuu sovitun aikataulun mukaisesti kerran kuukaudessa.

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyvien ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen ja tukeminen mahdollisimman varhain.

Yksittäisen oppilaan asioita käsitellään yhteistyössä ja luottamuksellisesti oppilaskohtaisessa asiantuntijaryhmässä huoltajien suostumuksella. Ryhmään nimetään tarvittavat asiantuntijat huoltajien ja/tai oppilaan lisäksi.

Huoltajat voivat ottaa yhteyttä oppilashuoltoryhmän jäseniin milloin vain.

 

Yhteystiedot:

- rehtori Markku Veteläinen puh. 050 438 48 81

- erityisopettaja Minna Järvelä puh. 044 703 92 43

- erityisopettaja Leena Taponen puh .050 441 64 71

- erityisopettaja Sanna Paaso puh. 040 486 83 98

- erityisopettaja Jukka Härkönen puh. 040 643 1790

- koulupsykologi Essi Alaluusua puh. 044 703 96 54

- kouluterveydenhoitaja Teija Laakso puh. 050 594 23 45

- koulukuraattori Erja Romppainen puh. 044 703 96 62

- opinto-ohjaaja Tiina Töyrä puh. 044 703 95 98

 

Oppilashuoltoryhmän jäseniin saa yhteyden myös Wilman kautta.