Oppilashuoltoryhmä Oppilashuoltoryhmä

Oppilashuoltoryhmä pyrkii parantamaan oppilaiden elämänhallintaa yhdessä huoltajien kanssa. Se koostuu terveydenhoitajasta, erityisopettajasta, koulupsykologista ja rehtorista sekä tarvittaessa koululääkäristä, luokanopettajasta, sosiaalityöntekijästä tai huoltajista. Ryhmä kokoontuu viikoittain ja käsittelee luottamuksellisesti oppilaan kouluongelmia, jotka ilmenevät oppimis- tai keskittymisvaikeuksina. Oppilashuoltoryhmässä käsitellään myös luokkien asioita luokanopettajan kanssa yhdessä.

Koulusta otetaan yhteyttä kotiin ja ehdotetaan oppilaan kouluasioiden käsittelyä joidenkin oppilashuoltoryhmän jäsenten kesken. Huoltajat kutsutaan mukaan sopimaan toimenpiteistä. Koulun oppilashuoltoryhmän jäseniin voi ottaa yhteyttä milloin vain.

Yhteystiedot:

- rehtori Markku Veteläinen p. 050 438 4881

- erityisopettaja Minna Järvelä p. 044 703 9243

- erityisopettaja Leena Taponen p. 050 441 6471

- koulupsykologi Päivi Kivelä p. 044 703 9654, sähköposti: paivi.kivela(at)ouka.fi 

- kouluterveydenhoitaja Teija Laakso p. 050 594 2345, sähköposti: teija.laakso(at)ouka.fi

- koulukuraattori Minna Harju-Veijola p. 044 703 9662, sähköposti: minna.harju-veijola(at)ouka.fi