Oppilaskuntatoiminta

Talvikankaan koulun kaikki oppilaat muodostavat oppilaskunnan. Oppilaskuntatoiminta mahdollistaa oppilaiden osallistumisen ja vaikuttamisen päätöksentekoon niin koulussa kuin lähiympäristössäkin.
 
Oppilaat ovat valinneet keskuudestaan oppilaskunnan hallituksen edustajat. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti, noin kerran kuukaudessa, ja pyrkii oppilaiden näkökulmasta vaikuttamaan koulun toimintaan ja kouluviihtyvyyteen. Oppilaiden osallistaminen ja yhteisten tapahtuminen järjestäminen ovat tärkeitä oppilaskunnan hallituksen tehtäviä. Oppilaskunnan hallituksen toimintakausi on yhden lukuvuoden mittainen ja uusi hallitus valitaan syksyisin.
 
Talvikankaan koulussa oppilaskunnalla on kaksi ohjaavaa opettajaa, joiden tehtävänä on suunnitella toimintaa yhdessä oppilaiden kanssa. Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat lukuvuonna 2019-2020 Tuija Huusko ja Ville Väisänen.