Oppilaskuntatoiminta

OPPILASKUNTATOIMINTA

 

Talvikankaan koulun oppilaat muodostavat yhdessä oppilaskunnan. Jokaisen luokan oppilaat ovat valinneet keskuudestaan edustajat, jotka muodostavat oppilaskunnan hallituksen. Hallitus kokoontuu säännöllisesti, noin kerran kuukaudessa, ja pyrkii oppilaiden näkökulmasta vaikuttamaan koulun toimintaan, käytänteisiin ja viihtyvyyteen. Kaikkien koulun oppilaiden osallistaminen ja yhteisten tapahtuminen järjestäminen ovat tärkeitä oppilaskunnan hallituksen tehtäviä. Oppilaskunnan hallituksen toimintakausi on yhden lukuvuoden mittainen ja uusi hallitus valitaan aina syksyisin.

 

Talvikankaan koulussa oppilaskunnalla on kaksi ohjaavaa opettajaa, joiden tehtävänä on suunnitella toimintaa yhdessä oppilaiden kanssa. Oppilaskuntatoiminta on koulussamme tärkeässä roolissa, koska se mahdollistaa oppilaiden osallistumisen ja vaikuttamisen yhteisten päätösten tekemiseen. Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat lukuvuonna 2020-2021 Tuija Huusko ja Ville Väisänen.