Rehtorin terveiset

Aloitamme nyt kolmatta kouluvuotta Talvikankaalla. Kirjoitin vuosi sitten: heti alusta lähtien on ollut selvää, että tuleva vuosi näyttäytyy seesteisempänä kuin edellinen ja siksi voimme keskittyä koulutyön perusasioihin kiireettömämmin. Voin vain todeta, että teksti ei muutu. Tunne on sama. Nyt olemme valmiita. Enää ei ole syytä puheessa korostaa uutta koulua. Edessä on normaali koulun kehittäminen, jota aina tehdään painopisteitä vaihdellen.

Avaintekijänä työssämme on tuttuus – toistemme tunteminen. Muita tärkeitä asioita onnistumiselle ovat kodin ja koulun yhteistyö sekä tiedonkulku. Perustan koko kokonaisuudelle luo positiivinen asenne ja usko siihen, mitä me teemme. Tärkeää on myös luottamus. Koulussa me luotamme toisiimme ja rehtorina voin todeta kaikille, että meidän kouluun voi luottaa.

Sivistys- ja kulttuuritoimen asettamia painopisteitä ovat OPS ja pedagogiikka, tuki oppimiselle, digitaalisuus ja hyvinvointi. Painopisteet mielessämme katsomme tulevaan vuoteen. Puutun tässä niistä yhteen eli hyvinvointiin. Olemme avanneet sitä konkreettisesti koululla jo elokuun ensi tapaamisella. Hyvinvoinnin perusta on kaikkien hyvä käytös, tapa puhua – tapa kohdata toinen. Koulussa, jos missä, se korostuu erityisesti.

Oppilaita Talvikankaalla on 783 ja henkilökuntaa 67. Kasvua oppilasmäärässä viime vuodesta on tullut selvästi. Vastaamme oppilasmäärän kasvuun pedagogisin keinoin, kuten yhteisopettajuudella ja olemassa olevien tilojen luovalla käytöllä.

Päivitettyjä oivalluksiamme voitte löytää tuoreeltaan Instagramista @talvikankaankoulu.

Hyvää kouluvuotta 2019-2020 kaikille!

Markku Veteläinen