Rehtorin terveiset

Aloitamme nyt toista kouluvuotta Talvikankaalla. Heti alusta lähtien on ollut selvää, että tuleva vuosi näyttäytyy seesteisempänä kuin edellinen ja siksi voimme keskittyä koulutyön perusasioihin kiireettömämmin. Huomio oppilaaseen on entistä tiiviimpi, kun aloitusvuoden yllätyksellisyys ei enää rasita. Ihan kohta voidaan sanoa, että olemme valmiita. Toki valmius ei tarkoita staattista olemista, vaan mahdollisuutta kehittyä kouluna ja työyhteisönä.

Avaintekijänä työssämme on tuttuus – toistemme tunteminen. Muita tärkeitä asioita onnistumiselle ovat kodin ja koulun yhteistyö sekä tiedonkulku. Perustan koko kokonaisuudelle luo positiivinen asenne ja usko siihen, mitä me teemme.

Nykyinen meno meillä ja maailmalla on sellaista, että kaikesta ärsyketulvasta selviäminen vaatii keskittymistä meille tärkeisiin asioihin. Sivistys- ja kulttuuripalveluiden painopisteitä ovat uusi opetussuunnitelma ja pedagogiikka, oppimisen tuki, hyvinvointi ja digitaalisuus. Talvikankaalla keskitymme näihin, mutta erityisesti myös siihen, miten kehitymme työyhteisönä ja aitona yhtenäiskouluna.

Oppilaita meillä on 744 ja henkilökuntaa n. 65 – kunnioitettava fakta, sidosryhmineen iso yhteisö. Iso kysymys silloin on yksilöllisyys, jota ei voi sivuuttaa. Keskustelu ja siinä toisen kuuntelu ovat monesti peruslähtökohta – myös peruskoulussa.

Hyvää kouluvuotta 2018-2019 kaikille!

Markku Veteläinen