Työelämään tutustuminen (TET)

Työelämään tutustumisen (TET) jaksoilla oppilas saa omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidoissa työympäristöissä. Työelämään tutustumista järjestetään luokilla 7-9 seuraavasti:  

  • 7. luokalla yksi päivä koulun ruokalassa 

  • 8. luokalla viisi päivää 

  • 9. luokalla viisi päivää 

Peruskoulun oppilas tutustuu työelämään 6 tuntia/työpäivä. Ruokatauko sisältyy kuuteen tuntiin.  

Ruokailu on ensisijaisesti lähimmällä koululla tai päiväkodissa. Työnantaja voi tarjota maksuttoman aterian. Kaupunki järjestää oppilaan kyydityksen ja vakuuttaa oppilaat tutustumisjakson aikana tapaturman varalta.