Kunnossapitopalvelut

Kunnossapitopalveluiden kokonaisvastuulla ovat kaikki Oulun kaupungin kaava-alueilla olevat liikenneväylät. Vastuualueet jakautuvat keskusta-alueiden (oman tuotannon osuus) kunnossapitoon ja muiden alueiden (urakoitsijoiden tuottamat) kunnossapitoon. Hankimme ja valvomme ulkoisten palveluntarjoajien kunnossapitopalveluita sekä huolehdimme oman kaluston huolto- ja korjaustoiminnoista.