Katujen kunnossapito

Talvinen iltakuva Oulun kaupungista

Oulussa on yli 1000 kilometriä ajorataa sekä reilu 900 kilometriä kävely- ja pyöräteitä. Määrä lisääntyy vuosittain, kun uusia katuja rakennetaan. Kaupunki vastaa asemakaava-alueilla olevien ajoratojen ja kävely- ja pyöräteiden kunnossapidosta.

Ketkä huolehtivat katujen kunnossapidosta?

Kaupunki huolehtii yleiseen käyttöön luovutettujen katujen ja kävely- ja pyöräteiden lumenaurauksesta ja liukkaudentorjunnasta. Kadut on jaettu kolmeen ja kävely- ja pyörätiet kahteen kunnossapitoluokkaan. Lisäksi pääpyörätiereiteillä on talvisin käytössä oma kunnossapitoluokituksensa.

Tiekunnat ja kiinteistön omistajat huolehtivat yksityisteiden kunnossa- ja puhtaanapidosta. Lisää aiheesta yksityistiesivustolta.

Kiinteistön omistaja huolehtii oman talonsa kohdalla olevan katualueen hoidosta yhdessä kaupungin kanssa.

Jos huomaat katualueella liikennettä vaarantavan vaurion, ilmoita viipymättä asiasta Oulun palautepalveluun. Palautepalvelun kautta palaute kohdistuu suoraan alueen kunnossapitäjälle. Kiireellisissä asioissa voit soittaa hätäkeskukseen tai alueen urakoitsijan päivystysnumeroon. Varoita tarvittaessa muuta liikennettä.


Lähetä palautetta katujen kunnossapidosta
Urakoitsijoiden yhteystiedot 
Katujen kunnossapidon luokitukset kartalla
 

Kiinteistönomistajan vastuut tien kunnossapidossa

Valtiot tiet

Valtion teiden ja kävely- ja pyöräteiden kunnosta sekä niihin liittyvien rakenteiden, laitteiden ja tieympäristön kunnossapidosta on vastuussa ELY-keskus.

Anna palautetta valtion teiden kunnossapidosta osoitteessa palautevayla.fi tai tienkäyttäjän linjalla p. 0200 2100.

Lisätietoa valtion teiden kunnossapidosta löydät Väyläviraston teiden kunnossapitosivustolta. 

 

Tausta ja lainsäädäntö

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 31.8.1978/669. 

Tilaa liukastumisvaroitus puhelimeesi

Tilaa puhelimeesi maksuton liukastusvaroitus. Toimi näin:

Lähetä tekstiviesti numeroon 16130 siitä puhelimesta, johon haluat varoituksen tulevan:

 1. Kirjoita viestiin sanat varoitus oulu
 2. Kirjoita loppuun joko heti, 6, 7, 8 tai 9 sen mukaan haluatko varoituksen yöllä syntyneestä liukkaudesta heti kun varoitus on annettu, klo 6, klo 7, klo 8 vai klo 9 (viikonloppuisin tuntia myöhemmin)
 3. Jos esimerkiksi haluat yöllä syntyneestä liukkaudesta varoituksen aamulla klo 7, lähetät tekstiviestin: varoitus oulu 7

Ilmoittautumisesi pysyy voimassa tulevinakin talvikausina. Mikäli haluat poistua palvelusta, lähetä numeroon 16130 tekstiviesti: varoitus sulje

Isännöitsijöiden ja kiinteistöjen huoltoyhtiöiden talvimuistilista

Jalkakäytävän kunnossapito kuuluu kiinteistölle

Hoida nämä asiat tontin kohdalla olevalla jalkakäytävällä:

 • Auraa lumi
 • Tasaa tien pinta (poista jäätynyt sohjo)
 • Hiekoita
 • Kuljeta lumi pois 
 • Poista hiekoitushiekka

Yhdistetyt pyörätiet ja jalkakäytävät hoitaa Oulun kaupunki. Ne on merkitty liikennemerkillä D6.

Lumi tulee huolehtia oikeaan paikkaan

Tonteilta ja liittymistä kertyviä lumia ei saa sijoittaa katualueelle, ojiin, puistoihin tai muille yleisille alueille. Jos lumi ei mahdu tontille, se pitää viedä lumenvastaanottopaikoille. Tämä siksi, että:

 • lumi vie katulumille tarkoitettua tilaa
 • lumi voi estää näkyvyyden
 • kuivatukselle aiheutuu ongelmia

Katualueelle voi kasata lunta vain tilapäisestiLumi on ajettava pois mahdollisimman pian, viimeistään kahden päivän sisällä lumisateesta. Lunta ei saa kasata:

 • näkemäesteeksi risteysalueille, suojateiden eteen jne.
 • liikenneturvallisuutta vaarantaviin paikkoihin
 • istutusten päälle
 • invapaikoille eikä maksullisille pysäköintipaikoille

Lumen läjitykseen katu- ja viheralueille ei myönnetä lupaa ja sitä valvotaan talven aikana. Luvattomista lumikasoista peritään yhdyskuntalautakunnan hyväksymän palveluhinnastonmukainen maksun ja lumi ajatetaan pois.

Palveluhinnasto
Laki yleisten alueiden kunnossapidosta

   

 

 

Liikennemerkki, joka kertoo yhdistetystä jalka- ja pyörätiestä.

Liikennemerkki, joka kertoo yhdistetystä pyörätiestä ja jalkakäytävästä

Yhdistetyt pyörätiet ja jalkakäytävät hoitaa Oulun kaupunki. Ne on merkitty tällä liikennemerkillä.