Rakennustyömaiden suojavarustevaatimukset - Oulun tekninen liikelaitos - Oulun kaupunki

Rakennustyömaiden suojavarustevaatimukset Rakennustyömaiden suojavarustevaatimukset

 
 

Oulun teknisen liikelaitoksen rakennustyömailla on käytettävä aina  suojakypärää, turvajalkineita ja näkyvää varoitusvaatetta, sekä suojalaseja ja muita vaadittavia suojaimia.
 

Työmaataulujen selitykset


Taulu "Työmaa-alue"

 
Työmaan ulkopuolelle sijoitettava työmaa-aluetta osoittava, sekä alueelle pääsemisen edellytyksiä osoittava taulu.
 
 

Taulu "Työmaan suojavarustevaatimukset"

 
Työmaan ulkopuolelle sijoitettava, työmaalla työskentelyn edellytyksenä olevan vähimmäis-suojavarustuksen kertova taulu.
 
 

Taulu "Työmaan suojavarustevaatimukset, henkilöstötila"

 
Työmaan henkilöstötiloihin sijoitettava, työmaalla työskentelyn edellytyksenä olevan vähimmäis-suojavarustuksen yksityiskohtaisemmin kertova perehdytystaulu.