Rakennustyömaiden suojavarustevaatimukset

Oulun teknisen liikelaitoksen rakennustyömailla on käytettävä  aina   suojakypärää, turvajalkineita ja näkyvää varoitusvaatetta, sekä suojalaseja ja muita vaadittavia suojaimia .


Työmaataulujen selitykset

 

Taulu "Työmaa-alue"

Työmaataulut

Työmaan ulkopuolelle sijoitettava työmaa-aluetta osoittava, sekä alueelle pääsemisen edellytyksiä osoittava taulu.

 
 

Taulu "Työmaan suojavarustevaatimukset"
 

Työmaan suojavarustevaatimukset

Työmaan ulkopuolelle sijoitettava, työmaalla työskentelyn edellytyksenä olevan vähimmäis-suojavarustuksen kertova taulu.

 
 

Taulu "Työmaan suojavarustevaatimukset, henkilöstötila"
 

Työmaan suojavarustevaatinukset

 
Työmaan henkilöstötiloihin sijoitettava, työmaalla työskentelyn edellytyksenä olevan vähimmäis-suojavarustuksen yksityiskohtaisemmin kertova perehdytystaulu.