Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupungintalon perusparannus alkaa lokakuussa 2021

Kuvassa Oulun kaupungintalo

1880-luvulla valmistuneen Oulun kaupungintalon perusparannus käynnistyy vielä lokakuun aikana. Korjaustoimenpiteet aloitetaan rakennuksen ulkopuolisilla viemärikorjauksilla ja vesikaton uusimisella. Sääsuojarakenteet suojaavat kattoa seuraavan vuoden ajan. Vuoden 2023 aikana tehtävät korjaukset kohdistuvat rakennuksen sisätiloihin.

Kaupungintalon korjaukset toteutetaan yhteistoiminnallisella suunnittele ja rakenna -urakkana. ”Toteutusmuodon valinnan tavoitteena on ollut se, että urakoitsijat voidaan ottaa mukaan hankkeeseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Näin varmistetaan kohteen rakennettavuus, korjaustöiden oikea suoritustapa ja tavoitehintaan sitoutuminen hyvissä ajoin ennen rakentamistöiden käynnistämistä”, kertoo rakennuttamispäällikkö Ville Laitinen Oulun Tilapalveluista.

Hankkeen toteutuksesta vastaa KTC Group Oy, ja arkkitehtuurisuunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Laatio Oy.

Merkittävimmät korjaustoimet kohdistuvat rakennuksen vesikattoon, ylä-, väli- ja alapohjarakenteisiin. Korjauslaajuuden vuoksi myös talotekniikka joudutaan uusimaan. Korjauksilla pyritään varmistamaan rakennuksen turvallisuus ja terveellisyys ja samalla päivitetään rakennuksen toiminnallisuutta. Pohjakerroksen tiloja avataan jatkossa kaupunkilaisille.

”Hanke on kaikin mittarein arvioituna poikkeuksellisen vaativa korjauskohde ja haastaa jokaisen tekijän omassa tekemisessään”, Laitinen pohtii alkavaa työmaata.

Remontti valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä. Hankkeen toteutusvaiheen aikaiset kustannukset ovat noin 17,5 miljoonaa euroa.

Jakolinkki