Nollavirheluovutus

Tilaajan tavoitteet hankkeiden suunnittelun ja toteutuksen nollavir­he­luo­vu­tukselle / -vastaa­notolle:

Oulun Tilapalvelut -liikelaitos pyrkii uusissa peruskorjaus-, perusparannus- ja erillisinvestointihankkeiden urakkahankinnoissa pois puhtaista hintakilpailuista kohti kokonaistaloudellisia (hinta-/laatu-) kilpailutuksia. Näiden kilpailutusten yhtenä laatutekijänä on Oulun Tilapalveluissa on käytössä tarjoavan urakoitsijan / suunnittelijan ns. nollavirheluovutusreferenssit.

Kyseiset referenssit joko Oulun Tilapalveluiden tai jonkin muun rakennuttajan hankkeissa mahdollistavat uusien hankkeiden tarjouskilpailuihin osallistuville urakoitsijoille ja suunnittelijoille paremmat menestymismahdollisuudet kilpailutuksissamme.

Oulun Tilapalveluiden määrittely ns. nollavirheluovutuksille on, että urakkasuoritus on kyseisen urakoitsijan perusteellisesti ja oikea-aikaisesti itselle luovuttama (= itselleluovutus), tilaajan kaksivaiheisesti virheetöntä vastaanottoa silmällä pitäen tarkastama siten, että tilaajan jälkimmäisessä tarkastuksessa eli vastaanottokokouksessa on urakkasuoritus todettu virheettömäksi alun perin urakkasuoritukseen ja -sopimukseen kuuluneiden suoritteiden osalta.

Tilaajan/käyttäjän juuri ennen vastaanottoa tilaamat lisä- ja/tai muutostyöt, joita ko. urakoitsija ei ole voinut alihankinta-, materiaali- tai resurssiriippuvuuksista johtuen saada valmiiksi ennen vastaanottoa, eivät saa olla mainitun referenssin/statuksen saannin esteenä. Myöskään yhden sopimusurakoitsijan (sivu-urakoitsijan, tilaajan erillisurakoitsijan) laiminlyönti ei voi viedä kyseisen statuksen mahdollisuutta toisilta urakkasuorituksilta, mikäli on selvästi nähtävissä toisen/muiden urakoitsijoiden mahdollisuus saavuttaa ko. status/referenssi ilman yhden urakoitsijan epäonnistumista ko. asiassa.

Oulun Tilapalveluiden hankkeissa saavutetut ns. nollavirheluovutusreferenssit tallennetaan automaattisesti Tilapalveluiden omiin tietojärjestelmiin ja niiden osalta riittää, kun tarjouksen tekijä nimeää kyseiset referenssihankkeet tarjouksessaan. Muiden (julkisten) rakennuttajien vastaavista (tai kyseisen rakennuttajan vastaavan määrittelyn mukaisista) hankereferensseistä on tarjoukseen liitettävä ko. tilaajan/rakennuttajan allekirjoittama kirjallinen todistus.