Sisäilma

Ihmiset voivat reagoida erilaisiin sisäilmaston ongelmiin. Tyypillisesti reaktioita aiheuttavat kaasumaiset yhdisteet tai pienhiukkaset. Myös huono puhtaustaso tai väärin säädetty ilmanvaihto voi aiheuttaa reaktioita. Ihmisten reagointiherkkyys on yksilöllistä, eikä oireiden syyn selvittäminen ole aina helppoa. Jos henkilö epäilee oireiden johtuvan sisäilmasta, hänen tulee hakeutua lääkäriin.

Määritykset hyvälle sisäilmalle tulee lainsäädännöstä. Oulun kaupunki on tilojen omistajana vastuussa niiden turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Tilojen siivouspalvelun hankkii tiloissa oleva hallintokunta. Oulun kaupungissa toimii moniammatillinen sisäilmaohjaustyöryhmä, jonka laatimaa ohjeistusta noudatetaan kaikissa kaupungin kiinteistöissä. Ulkoa vuokratuissa tiloissa turvallisuudesta on vastuussa tilan omistaja.

Kokemukseen rakennuksen sisäilmastosta vaikuttavat monet tekijät. Näitä ovat esimerkiksi

• ilman ja pintojen lämpötilat

• ilman suhteellinen kosteus

  • kuiva sisäilma talvella ja keväällä

• ilman liikenopeus

• kaasumaiset epäpuhtaudet

  • VOC eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet
  • hajusteet
  • tupakansavu

• hiukkasmaiset epäpuhtaudet, kuidut

• allergeenit, siite- ja eläinpölyt, sieni-itiöt, mikrobit (home)

• radon

• siivous ja siivottavuus

Näiden lisäksi myös vuodenaikojen vaihtelu tuo oman lisänsä. Kosteana syksynä sisäilma on erilainen kuin kuivan talven aikana. Vuodenaikoihin sidoksissa olevat olosuhteet palautuvat nopeasti, kun ulkoiset tekijät muuttuvat.

Sisäilmaongelmat koskevat useimmiten rakennuksen tiettyä osaa, ja toisinaan myös koko rakennusta. Ulkopuolinen taho tutkii kiinteistön, ja kiinteistöön tehdään korjaussuunnitelma. Oletuksena rikki menneet laitteet korjataan tai esimerkiksi väärin säädetty ilmanvaihto laitetaan kuntoon ja kanavisto puhdistetaan. Muihin toimenpiteisiin tarvitaan rakennuslupa, jolloin vaaditaan korjaussuunnitelma ja prosessiin kuluu myös aikaa.

Oulun kaupungin toimintamalli sisäilmakohteissa

Yhteystiedot

Markku Palola

rakennusterveysasiantuntija, p. 040 677 0734

 

Kaupungin sisäil­maoh­jaus­työryhmä

Oulun Tilapalvelut: rakennusterveysasiantuntija Markku Palola (pj), kiinteistöpäällikkö Veijo Kotilainen, palveluasiantuntija Tuulia Haavisto, kunnossapitopäällikkö Juha Vattulainen

Oulun seudun ympäristötoimi: ympäristöterveyspäällikkö Pekka Juntunen ja terveystarkastaja Antti Kreko

Työterveys: työterveyslääkäri Marita Pirttijärvi

Sivistys- ja kulttuuripalvelut: työsuojelupäällikkö Jussi Alikoski, suunnittelija Anne Kaarteenaho, työsuojeluvaltuutettu Rolf Moberg

Konsernihallinto: työyhteisöpäällikkö Anne Paakkari

Oulun rakennusvalvonta: tarkastusarkkitehti Anneli Paakkari

Pohteen edustaja: työsuojelupäällikkö (Oulun alue) Riikka Lampinen