Energianhallinta

Kuvassa näytetään päiväkotilapsille hanan vedenvirtaamaa

Vedenvirtaaman mittausta päiväkotilapsien kanssa. Kuvassa energia-asiantuntija Johanna Mäkelä.

Oulun kaupunki on sitoutunut Kuntien energiatehokkuussopimuksen 2017–2025. Kaupunki asetti ohjeelliseksi tehostamistavoitteeksi sopimuskaudelle 10,5 % (24 926,1 MWh) vuoden 2014 energiankulutuksesta. Oulu on myös mukana myös kansainvälisessä Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksessa (Convenant of Mayors for Climate and Energy), jonka tavoitteena on vähentää kaupungin kasvihuonepäästöjä 40 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Oulun kaupungin kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma ja Oulun kaupungin Kuntien energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelma määrittelevät keinoja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tilapalveluilla lähes kaikkiin kiinteistöihin on tehty energiakatselmus. Energiakatselmuksissa kannattavimmat toimenpide-ehdotukset on jo viime sopimuskaudella teetetty. Tilapalveluissa seurataan kaupungin kiinteistöjen energiankulutusta. Tällä hetkellä energiatehokkuustoimenpiteet keskitytään teettämään niihin kiinteistöihin, joissa kulutukset ovat lähteneet nousemaan tai joiden ominaiskulutus on suuri. Lisäksi olemme sitoutuneet teetättämään lämmitystapamuutokset kaikkiin öljylämmiteisiin kiinteistöihin vuoden 2025 loppuun mennessä. 

Tilapalveluista tehdään kestävän kehityksen näkökulmasta kiinteistökierroksia vuosittain noin 8 kiinteistöön. Kiinteistökierroksilla kartoitamme energiansäästömahdollisuuksia yhdessä käyttäjien kanssa. Käyttäjiä opastetaan fiksuun energiankäyttöön.

 

Yhteystiedot

Johanna Mäkelä, energia-asiantuntija

p. 044 703 25 36

Energiaviisaat kaupungit -logo

Oulu oli mukana 6Aika-hankkeessa Energiaviisaat kaupungit.