Energianhallinta

Kuvassa näytetään päiväkotilapsille hanan vedenvirtaamaa

Vedenvirtaaman mittausta päiväkotilapsien kanssa. Kuvassa energia-asiantuntija Johanna Järvi.

Oulun kaupunki on sitoutunut Kuntien energiatehokkuussopimuksen 2017–2025. Kaupunki asetti ohjeelliseksi tehostamistavoitteeksi sopimuskaudelle 10,5 % (24 926,1 MWh) vuoden 2014 energiankulutuksesta. Oulu on myös mukana myös kansainvälisessä Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksessa (Convenant of Mayors for Climate and Energy), jonka tavoitteena on vähentää kaupungin kasvihuonepäästöjä 40 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Oulun kaupungin kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma ja Oulun kaupungin Kuntien energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelma määrittelevät keinoja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tilapalveluissa seurataan kaupungin kiinteistöjen energiankulutusta. Energianseurantajärjestelmä antaa viikkotasolla hälytyksiä kulutusmuutoksista, jotka analysoidaan ja tehdään tarvittavia toimenpiteitä. Eniten kuluttaviin isoihin kohteisiin teetetään niin sanottua toiminnan varmistusta eli jatkuvaa analysointia aina vuoden ajan kerrallaan. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi jäähallit ja uimahallit.

Energiakatselmukset on teetetty vanhoihin kiinteistöihin yli kymmenen vuotta sitten. Perusparannuksen yhteydessä tai kulutuksen kasvaessa kohteeseen teetetään seurantakatselmus. Uudempiin kohteisiin teetetään energiakatselmuksia.

 

Yhteystiedot

Johanna Järvi, energia-asiantuntija

p. 044 703 25 36

Energiaviisaat kaupungit -logo

Oulu oli mukana 6Aika-hankkeessa Energiaviisaat kaupungit.