Sisäilma

Ihmiset voivat reagoida erilaisiin sisäilmaston ongelmiin. Tyypillisesti reaktioita aiheuttavat kaasumaiset yhdisteet tai pienhiukkaset. Myös huono puhtaustaso tai väärin säädetty ilmastointi voi aiheuttaa reaktioita. Ihmisten reagointiherkkyys on yksilöllistä, eikä oireiden syyn selvittäminen ole aina helppoa. Jos henkilö epäilee oireiden johtuvan sisäilmasta, hänen tulee hakeutua lääkäriin.

Määritykset hyvälle sisäilmalle tulee lainsäädännöstä. Oulun kaupunki on tilojen omistajana vastuussa niiden turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Tilojen siivouspalvelun hankkii tiloissa oleva hallintokunta. Oulun kaupungissa toimii moniammatillinen sisäilmaohjaustyöryhmä, jonka laatimaa ohjeistusta noudatetaan kaikissa kaupungin kiinteistöissä. Ulkoa vuokratuissa tiloissa turvallisuudesta on vastuussa tilan omistaja.

Rakennuksen sisäilmastoon vaikuttavat monet tekijät. Näitä ovat esimerkiksi

• ilman ja pintojen lämpötilat

• ilman suhteellinen kosteus

• ilman liikenopeus

• kaasumaiset epäpuhtaudet (VOC)

• hiukkasmaiset epäpuhtaudet, kuidut

• allergeenit, siite- ja eläinpölyt, sieni-itiöt, mikrobit (home)

• radon

• laitteiden sähkömagneettiset kentät

• valaistus ja

• melu.

Näiden lisäksi myös vuodenaikojen vaihtelu tuo oman lisänsä. Kosteana syksynä sisäilma on erilainen kuin kuivan talven aikana. Vuodenaikoihin sidoksissa olevat olosuhteet palautuvat nopeasti, kun ulkoiset tekijät muuttuvat.

Sisäilmaongelmat koskevat useimmiten rakennuksen tiettyä osaa, ja toisinaan myös koko rakennusta. Ulkopuolinen taho tutkii kiinteistön, ja kiinteistöön tehdään korjaussuunnitelma. Oletuksena rikki menneet laitteet korjataan tai esimerkiksi väärin säädetty ilmanvaihto laitetaan kuntoon ja kanavisto puhdistetaan. Muihin toimenpiteisiin tarvitaan rakennuslupa, jolloin vaaditaan korjaussuunnitelma ja prosessiin kuluu myös aikaa.

 

Yhteystiedot

Timo Ojanperä

ylläpitopäällikkö, p. 040 516 9750

 

Kaupungin sisäilmaohjaustyöryhmä

Oulun Tilapalvelut: ylläpitopäällikkö Timo Ojanperä (pj), kiinteistöpäällikkö Veijo Kotilainen, puhtauspalvelupäällikkö Tuulia Haavisto, kunnossapitopäällikkö Mika Kurkinen, puhtauspalveluasiantuntija Marju Haarala

Oulun seudun ympäristötoimi: ympäristöterveydenhuoltoyksikön päällikkö Irmeli Rönning-Jokinen ja terveystarkastaja Antti Kreko

Työterveys Virta: työterveyslääkäri Marita Pirttijärvi

Sivistys- ja kulttuuripalvelut: työsuojelupäällikkö Jussi Alikoski 

Hyvinvointi- ja terveyspalvelut: työhyvinvointipäällikkö Erja Romppainen, työsuojeluvaltuutettu Pasi Karppinen, palvelupäällikkö Ritva Kuorilehto (kouluterveydenhuolto)

Konsernipalvelut: työyhteisöpäällikkö Anne Paakkari

Oulun rakennusvalvonta: tarkastusarkkitehti Anneli Paakkari

Oulun kaupungin toimintamalli sisäilma-asioissa (pdf)

Sisäilmakohteet

Näissä kohteissa toimii kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä.

Jokirannan koulu

Jokirannan palvelukeskus

Kellon päiväkoti

Kiiminkijoen koulu

Leinonpuiston koulu

Merikosken koulu

Myllyojan hyvinvointikeskus

Pateniemen alakoulu

Pateniemen päiväkoti

Paulaharjun koulu

Rajakylän päiväkoti