Sisäilma

Ihmiset voivat reagoida erilaisiin sisäilmaston ongelmiin. Tyypillisesti reaktioita aiheuttavat kaasumaiset yhdisteet tai pienhiukkaset. Myös huono puhtaustaso tai väärin säädetty ilmastointi voi aiheuttaa reaktioita. Ihmisten reagointiherkkyys on yksilöllistä, eikä oireiden syyn selvittäminen ole aina helppoa. Jos henkilö epäilee oireiden johtuvan sisäilmasta, hänen tulee hakeutua lääkäriin.

Määritykset hyvälle sisäilmalle tulee lainsäädännöstä. Oulun kaupunki on tilojen omistajana vastuussa niiden turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Tilojen siivouspalvelun hankkii tiloissa oleva hallintokunta. Oulun kaupungissa toimii moniammatillinen sisäilmaohjaustyöryhmä, jonka laatimaa ohjeistusta noudatetaan kaikissa kaupungin kiinteistöissä. Ulkoa vuokratuissa tiloissa turvallisuudesta on vastuussa tilan omistaja.

Rakennuksen sisäilmastoon vaikuttavat monet tekijät. Näitä ovat esimerkiksi

• ilman ja pintojen lämpötilat

• ilman suhteellinen kosteus

• ilman liikenopeus

• kaasumaiset epäpuhtaudet (VOC)

• hiukkasmaiset epäpuhtaudet, kuidut

• allergeenit, siite- ja eläinpölyt, sieni-itiöt, mikrobit (home)

• radon

• laitteiden sähkömagneettiset kentät

• valaistus ja

• melu.

Näiden lisäksi myös vuodenaikojen vaihtelu tuo oman lisänsä. Kosteana syksynä sisäilma on erilainen kuin kuivan talven aikana. Vuodenaikoihin sidoksissa olevat olosuhteet palautuvat nopeasti, kun ulkoiset tekijät muuttuvat.

Sisäilmaongelmat koskevat useimmiten rakennuksen tiettyä osaa, ja toisinaan myös koko rakennusta. Ulkopuolinen taho tutkii kiinteistön, ja kiinteistöön tehdään korjaussuunnitelma. Oletuksena rikki menneet laitteet korjataan tai esimerkiksi väärin säädetty ilmanvaihto laitetaan kuntoon ja kanavisto puhdistetaan. Muihin toimenpiteisiin tarvitaan rakennuslupa, jolloin vaaditaan korjaussuunnitelma ja prosessiin kuluu myös aikaa.Kuviossa on kuvattu Oulun kaupungin toimintamalli sisäilmatilanteissa. Kohteessa tehdään tutkimuksia, joiden perusteella päätetään sisäilmatyöryhmän perustamisesta. Tämän jälkeen kohteessa tehdään toimenpiteitä, jonka jälkeen niiden vaikutusta seurataan ja lopulta lakkautetaan seuranta tai sisäilmatyöryhmä.

 

Yhteystiedot

Timo Ojanperä

ylläpitopäällikkö, p. 040 516 9750

 

Kaupungin sisäilmaohjaustyöryhmä

Oulun Tilapalvelut: ylläpitopäällikkö Timo Ojanperä (pj), rakennusterveysasiantuntija Markku Palola, kiinteistöpäällikkö Veijo Kotilainen, puhtauspalvelupäällikkö Tuulia Haavisto, kunnossapitopäällikkö Juha Vattulainen, puhtauspalveluasiantuntija Marju Haarala

Oulun seudun ympäristötoimi: ympäristöterveyspäällikkö Outi Tammilehto ja terveystarkastaja Antti Kreko

Työterveys: työterveyslääkäri Marita Pirttijärvi

Sivistys- ja kulttuuripalvelut: työsuojelupäällikkö Jussi Alikoski 

Hyvinvointi- ja terveyspalvelut: työhyvinvointipäällikkö Hilkka Turtinen, työsuojeluvaltuutettu Pasi Karppinen, palvelupäällikkö Ritva Kuorilehto (kouluterveydenhuolto)

Konsernihallinto: työyhteisöpäällikkö Anne Paakkari

Oulun rakennusvalvonta: tarkastusarkkitehti Anneli Paakkari

Sisäilmakohteet

Näissä kohteissa toimii kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä.

Kellon päiväkoti

Merikosken koulu

Myllyojan hyvinvointikeskus

Oulunsalon terveyskeskus

Pateniemen alakoulu

Paulaharjun koulu

Tuiran koulu