Kuntalisä yhteisöille, järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille 2017 Kuntalisä yhteisöille, järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille 2017

Oulun kaupunki maksaa kuntalisää oululaisia työttömiä palkkatuella työllistäville yleishyödyllisille yhteisöille, järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille työntekijän palkkakuluihin. Kuntalisää maksetaan harkintaan perustuvana henkilön työllistymisen edistämiseksi kunnan ja työvoimaviranomaisen arvion perusteella.

Kuntalisän myöntämisen edellytyksenä on vähintään 8 kuukauden työsuhde ja 80 % työaika ja että työllistettävälle maksetaan vähintään kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä.

Kuntalisän myöntämisen perusteet oppisopimustyöllistämisessä 2017

Kuntalisän myöntämisen perusteet palkkatukityöllistämisessä 2017
 

Kuntalisän määrä

Kuntalisä enintään

Kuntalisän myöntämisen
perusteet

Kuntalisää maksetaan

350 €/kk

Työttömyyden kesto vähintään 24 kk
28 kk:n aikana

Työsuhde vähintään 8 kk

Työaika vähintään 80 %

enintään
10 kk

350 €/kk

Henkilön, jonka vamma tai sairaus olennaisesti ja pysyvästi tai
pysyväisluonteisesti alentaa tuottavuutta tarjolla
olevassa työtehtävässä

Työsuhde vähintään 8 kk

enintään
2 vuotta

500 €/kk

Oppisopimuskoulutus, ammatillisiin perustutkinto-opintoihin palkkatukeen oikeutetun:

1) ammatillista tutkintoa vailla olevan nuoren, tai

2) sairaus tai vamma vaikeuttaa työllistymistä

3) vähintään 12 kk 14 kk:n aikana työttömänä

4) vähintään 24 kk 28 kk:n aikana työttömänä

Työaika vähintään 80 %

enintään
3 vuotta

Kuntalisän hakeminen

Palkkatukea haetaan ensin TE-toimiston kautta.

Palkkatukipäätöksen saatuaan yleishyödyllinen toimija voi hakea Oulun kaupungin kuntalisää.

Alkuperäinen kuntalisähakemus toimitetaan Oulun kaupungin työllisyyspalveluihin. Lisäksi toimitetaan seuraavat todistukset:

  • kopio TE-toimiston palkkatukipäätöksestä ja työsopimuksesta
  • kopio jokaisesta palkkatukitilityksestä työntekijän palkkakustannusten osalta

Tarvittaessa toimitetaan myös seuraavat todistukset:

  • kopio oppisopimustoimiston koulutussopimuksesta
  • tutkintotodistus oppisopimuskoulutuksesta
  • kopio muun työnantajan tehtäviin siirtämiseen laaditusta sopimuksesta

Alkuperäinen hakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen:

Oulun kaupunki
Työllisyyspalvelut
Isokatu 4, 4. krs

90100 Oulu

Sähköposti: kuntalisa(at)ouka.fi

Ota yhteyttä!

Jos olet kiinnostunut kuntalisästä, ota yhteyttä työllisyyspalveluihin.

Yhteydenottolomake
Puhelin: 050 526 3875

Onko sinulla kysyttävää kuntalisän hakemisesta tai maksatuksesta?

Ota yhteyttä sähköpostitse:
kuntalisa(at)ouka.fi

Lomakkeet

Kuntalisän hakulomake (pdf)

Kuntalisän hakulomake (word)

Työsopimus (pdf lomake.fi-palvelussa)