Verkkoasioinnin aakkoshakemisto

Asiakaspalvelun chat, OuluBot

Ohjausta ja neuvontaa Oulun kaupungin palveluista
>> Siirry asiointipalveluun
 

eKirjasto

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan eKirjastosta löydät digitaaliset aineistot, kuten e-kirjat ja e-lehdet sekä musiikki- ja videopalvelut.

Siirry eKirjastoon

Etäkonttori henkilöstölle

Oulun kaupungin työntekijöiden käytössä oleva Etäkonttori mahdollistaa tiettyjen selainkäyttöisten palveluiden kuten intranetin ja sähköpostin helpon ja turvallisen etäkäytön. Lisätietoa Etäkonttori-palvelusta ja kirjautumisohjeet

eVAka – varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi

Hae lapsellesi varhaiskasvatus-, esiopetus- ja avoimen varhaiskasvatuksen kerhopaikkaa sähköisen asiointikanava eVakan kautta.
eVakassa
voit myös toimittaa muuttuneet tulotietosi, muuttaa yhteystietojasi, ilmoittaa lapsen läsnäoloajat ja poissaolot sekä irtisanoa paikan.


 

Ilmoita väärinkäytöksestä

Oulun kaupungilla on käytössä ilmoituskanava, jonka kautta voit tehdä ilmoituksen epäilemästäsi väärinkäytöksestä.

Ilmoituksen voit tehdä nimettömänä tai yhteystiedoin varustettuna.

Tutustu väärinkäytösilmoituksen ohjeisiin

Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Ympäristölupaa ei tarvita koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on

  • kokeilla uutta tekniikkaa, raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta    
  • käsitellä jätettä laitosmaisesti tai ammattimaisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi.

Tällaisesta toiminnasta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus vähintään 30 vuorokautta ennen koeluonteisen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen voi jättää ympäristötoimen sähköisessä asiointipalvelussa.

Lisätietoa koetoimintailmoituksesta.

Joukkoliikenteen matkakortti ja lataukset

Hanki netistä joukkoliikenteen Waltti-kortti ja siihen arvolataus tai kausilippu tai molemmat. Verkkopalvelussa voi tehdä myös bussilippujen lisälataukset. Lisätietoa joukkoliikenteen matkakortista

Käytä joukkoliikenteen matkakorttipalvelua

Jätteen kertaluontoinen hyödyntäminen maarakenteissa

Pienimuotoisessa maarakentamisessa voidaan kertaluontoisesti hyödyntää jätettä korvaamaan neitseellisiä materiaaleja. Hyödyntämismahdollisuus koskee seuraavia jätteitä:

  • pilaantumaton ylijäämämaa (alle 500 m3)
  • murskattu kierrätysasfaltti (alle 50 m3)
  • kotitaloudessa ja siihen rinnastettavassa toiminnassa syntynyt betoni- ja/tai tiilijäte (alle 50 m3)

Mikäli jätettä halutaan hyödyntää enemmän kuin edellä on sallittu tai jätteen syntypaikka on muu kuin kotitalous, tulee hakea poikkeusta ympäristönsuojelumääräyksistä.

Voit täyttää hakemuksen ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiseksi ympäristötoimen sähköisessä asiointipalvelussa.

Lue lisää jätteen kertaluontoisesta hyödyntämisestä maarakenteissa.

Kartta-aineistojen tilaaminen

Rakentamiseen ja suunnitteluun tarvittavia kartta-aineistoja voit hankkia Kaupasta. Voit ostaa suunnittelun pohjakarttaa, kantakarttaa ja asemakaavaa dwg-muodossa sekä tilata maksuttomina pdf-tulosteina suunnittelun pohjakarttaa, kantakarttaa, asemakaavaa ja opaskarttaa.

Tilaa kartta-aineistoja

Katuvalojen vikailmoitukset

Katuvalopalvelussa voit antaa palautetta viallisista valaisimista, pylväistä tai muusta ulkovaloverkkoon liittyvästä asiasta.

Tee katuvalojen vikailmoitus

Kesätyösetelituen hakeminen

Kesätyösetelituen voi hakea sähköisessä palvelussa. Työnantajia suositellaan jättämään hakemukset eAsiointi-palveluun, sillä sähköinen asiointi nopeuttaa hakemusten käsittelyä ja tuen maksamista.

Kiinteistörekisteriote

Kiinteistörekisteriotteella esitetään kiinteistöä ja sen muodostumista koskevia tietoja. Otteen voi saada sekä voimassaolevista että lakanneista rekisteriyksiköistä. Otteen alussa oleva päivämäärä osoittaa, milloin ote on otettu rekisteristä.

Kiinteistörekisteriote

Kirjaston laitteiden, tilojen ja palvelujen varaaminen

Varaustilanteen näet kirjautumatta. 

Siirry kirjaston laitteiden, tilojen ja palvelujen varaukseen

Kirjaston verkkopalvelu OUTI-verkkokirjasto

Kirjaston verkkopalvelussa voit hakea ja varata aineistoa sekä uusia lainoja.

Siirry verkkokirjastoon
  

Koululaisten iltapäivätoimintaan hakeminen

Perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä 1. ja 2. luokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityiseen tukeen oikeutetuille oppilaille.

Hae koululaisten iltapäivätoimintaan

Kuntalisäasiointi Suomi.fi:ssä

Kuntalisäasioiden neuvonta, hakemuksia koskevat viestit, maksatusaineistot ja viranhaltijapäätökset voidaan jatkossa tehdä tietoturvallisesti osoitteessa Suomi.fi/viestit.

Lainhuutotodistus

Lainhuutotodistus on asiakirja, jolla osoitetaan rekisteriyksikön omistusoikeus. Siinä esitetään tiedot kiinteistöön viimeksi myönnetystä lainhuudosta ja vireillä olevasta lainhuutohakemuksesta sekä muusta kiinteistön, sen osan tai määräalan saantoa koskevasta merkinnästä rekisterissä.

Lainhuutotodistus

Liikuntaneuvonnan ajanvaraus

Maksuttomassa liikuntaneuvonnassa asiantuntijoina toimivat fysioterapeutit tai liikunnanohjaajat. Lisätietoa liikuntaneuvonnasta

Varaa aika liikuntaneuvontaan (vaatii tunnistautumisen)

Liikuntaryhmiin ilmoittautuminen

Uima-, hiihto- ja luistelukouluihin, kehonkoostumusmittauksiin sekä muutamiin muihin liikuntapalveluiden palveluihin voi ilmoittautua erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Lisätietoa liikuntaryhmistä

Ilmoittaudu liikuntapalveluihin ja -ryhmiin
 

Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen

Oulun seudun ympäristötoimi rauhoittaa yksityismailla sijaitsevat luonnonmuistomerkit. Hakemuksen luonnonmuistomerkin rauhoittamiseksi voi jättää sähköisesti ympäristötoimen asiointipalvelussa.

Lisätietoa luonnonmuistomerkeistä

LVI-liitoslausunnon tilaus

Oulun Veden palvelussa voi tilata LVI-suunnittelua varten tarvittavan liitoslausunnon.

Tilaa LVI-liitoslausunto

Maanalaisen öljysäiliön maahan jättäminen

Mikäli maanalaisen öljysäiliön nostaminen maasta on teknisesti vaikeaa tai siitä aiheutuu merkittävää vahinkoa muulle omaisuudelle, tulee Oulun seudun ympäristötoimelta hakea poikkeuslupaa käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maaperään. Voit jättää hakemuksen ympäristötoimen sähköisessä asiointipalvelussa.

Ohjeita maanalaisen öljysäiliön omistajille.

Maasto- ja vesiliikennelupa

Tarvitset Oulun seudun ympäristötoimelta luvan

  • moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa.
  • moottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla suoritettavien kilpailujen, harjoitusten tai muiden tapahtumien toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella.

Voit jättää hakemuksen ympäristötoimen sähköisessä asiointipalvelussa

Lue lisää maasto- ja vesiliikenneluvista.

Meluilmoitus

Ympäristönsuojelulaki edellyttää meluilmoituksen tekemistä erityisen häiritsevästä tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta. Ilmoitus on tehtävä Oulun seudun ympäristötoimelle viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista tai tapahtumaa. Lue lisää meluilmoituksesta.

Tee meluilmoitus.

Naapuriluettelon tilaaminen

Palvelussa voi tilata viranomaisasiointiin tarvittavan naapuriluettelon tai naapuriluettelon sijaintikartalla. Naapuriluettelo sisältää luettelon niistä rakennuslupahakemuksen kohteena olevan kiinteistön viereisistä maanomistajista ja –vuokraoikeuden haltijoista, joita lupahakemuksen yhteydessä on kuultava.

Tilaa naapuriluettelo

Nitraattiasetuksen mukaiset ilmoitukset

Ilmoitus koskee:

  • lannan varastointia aumassa (ns. patterointia)
  • lannan levitystä poikkeustilanteissa.

Lannan aumavarastointi edellyttää aina 14 vrk etukäteen tehtävää ilmoitusta Oulun seudun ympäristötoimeen. Voit tehdä aumausilmoituksen ympäristötoimen sähköisessä asiointipalvelussa.

Lannan levitys peltoon suositellaan tehtäväksi keväisin. Nitraattiasetus kieltää lannan levityksen marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Kieltoajasta voidaan poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi. Poikkeamisesta on tehtävä ilmoitus ympäristötoimeen lokakuun loppuun mennessä. Voit tehdä ilmoituksen lannan levittämisestä poikkeustilanteissa ympäristötoimen sähköisessä asiointipalvelussa.

Lue lisää nitraattiasetuksen mukaisista ilmoituksista.

Oppilaitosten verkkopalvelu Wilma

Wilma on oppilaitoksen, oppilaiden ja oppilaiden vanhempien yhteydenpitoon ja verkkoasiointiin tarkoitettu palvelu.

Siirry esiopetuksen, perusopetuksen ja lukioiden Wilma-palveluun

Oulu-opiston kursseille ilmoittautuminen

Oulu-opiston kursseille voi ilmoittautua suoraan verkossa.

Ilmoittaudu Oulu-opiston kursseille

Palaute ja tiedustelut

Voit antaa palautetta ja tehdä tiedusteluja kaupungin toiminnasta ja palveluista.

Palautteeseen ei tule kirjoittaa tai liittää erityisiä henkilötietoja, esim. tietoja terveydestä tai muita henkilökohtaisia tietoja, kuten henkilötunnuksia ja pankkitilin numeroita.

Lähetä palautetta Oulun kaupungille

Oulun kaupungin asiointipalveluja aihealueittain. Suureen osaan palveluista vaaditaan tunnistautuminen tai kirjautuminen.

Joidenkin palvelujen sujuvaan käyttöön on suositeltavaa valita selaimeksi Firefox, Chrome tai Safari.

Tälle sivustolle on koottu keskeiset Oulun kaupungin verkkoasioinnin palvelut aakkosjärjestyksessä. Tarkemmat esittelyt löytyvät palvelusivuilta.