Päätöksenteko ja hallinto - Verkkoasiointi - Oulun kaupunki

Päätöksenteko ja hallinto - Verkkoasiointi Päätöksenteko ja hallinto - Verkkoasiointi

Etäkonttori henkilöstölle

Oulun kaupungin työntekijöiden käyttössä oleva Etäkonttori mahdollistaa tiettyjen selainkäyttöisten palveluiden kuten intranetin ja sähköpostin helpon ja turvallisen etäkäytön.
> Lue lisää palvelusta

Kuntalaisaloite

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.
>Lisätietoa ja linkki palveluun
>>Siirry asiointipalveluun (Aloite Oululle)

  

Siirry asiointipalveluun Osaan palveluista vaaditaan tunnistautuminen.

Joidenkin palvelujen sujuvaan käyttöön on suositeltavaa valita selaimeksi Firefox, Chrome tai Safari.