Henkilötietojen käsittely ja rekisteröidyn oikeudet

Oulun kaupungissa tiedonkäsittely on avointa ja läpinäkyvää. Henkilöllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä, tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua sekä tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistoa.

Yleinen EU:n tietosuoja-asetus takaa henkilölle, jonka tietoja käsitellään, erilaisia oikeuksia. Oikeuksia sovelletaan eri tavalla riippuen henkilötietojen käsittelyperusteesta. Henkilöllä on mm. oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan ja mitä henkilötietoja käsitellään sekä pyytää itseään koskevat tiedot. Henkilöllä on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi.

Mikäli haluat tarkastella omia tietojasi, joita ei löydy sähköisistä palveluista, voit tehdä tarkastuspyynnön Oulun kaupungille. Tarkastuspyynnöt tulee lähettää Oulun kaupungin kirjaamoon: 

Oulun kaupungin kirjaamo
PL 71, Kansankatu 55 A
90015 Oulun kaupunki

Asioi verkossa

Lyhytosoite tälle sivulle on: www.ouka.fi/tietosuoja