Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. 

Tietosuoja kuuluu Oulun kaupungissa olennaisena osana hyvään hallintotapaan ja palveluun. Näille sivuille on koostettu henkilötietojen käsittelyn perusteita sekä informaatiota miten henkilötietoja käsitellään kaupungin palveluissa. 

 

Henkilötietojen käsittely Oulun kaupungissa 1.1.2023 alkaen


Oulun kaupungissa tapahtuu vuoden vaihteessa organisaatiomuutoksia. Muutokset vaikuttavat myös henkilötietojen käsittelyyn, useiden palveluiden rekisterinpitäjät vaihtuvat.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde järjestää 1.1.2023 alkaen alueen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Informointi henkilötietojen käsittelystä, ohjeet tietopyyntöjen tekemiseen ja rekisteröityjen oikeuksien toteuttamiseen löytyvät osoitteesta www.pohde.fi/tietoa-meista/tietosuoja.

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden henkilötietojen osalta rekisterinpitäjänä toimiivat jatkossa sivistyslautakunta sekä hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunta. Muutokset päivitetään tietosuojaselosteisiin lähiaikoina eivät vaikuta palveluiden järjestämiseen eikä vaadi teiltä mitään toimenpiteitä.

Henkilötiedot

Mitä henkilötietoja Oulun kaupunki sinusta kerää? Miten tietoja käsitellään?

Asiakkaan oikeudet

Minkälaisia oikeuksia sinulla on tietojesi suhteen? Miten voit oikeuksiasi käyttää?

Tietojen suojaaminen ja säilyttäminen

Miten säilytämme tietojasi? Miten tietojasi suojataan?

Tietosuoja Oulun kaupungissa

Mistä saan lisätietoja tietosuojasta? Miten huomioin tietosuojan Oulun kaupungin palveluntuottajana?
 

Asioi verkossa

Tietosuoja aihealueittain

> Asuminen ja ympäristö

> Kasvatus ja koulutus

> Kaupunki ja hallinto

> Kulttuuri ja vapaa-aika

> Sosiaali- ja terveyspalvelut

> Työ ja yrittäminen

> Tietosuojaselosteet A-Ö

 

 

Katso lisää:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Arjen tietosuoja -sivusto

 

Lyhytosoite tälle sivulle on: www.ouka.fi/tietosuoja