Kasvatus ja koulutus

Kasvatus- ja koulutuspalveluihin kuuluvat varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus, taiteen perusopetus ja kansalaisopiston toiminta.

Palvelujen järjestäminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Kasvatus ja koulutuspalveluissa kerättäviä henkilötietoja ovat henkilön yksilöivät tiedot, kasvuun ja kehitykseen sekä opetukseen liittyvät tiedot.

Asiakastiedot kerätään pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään ja viranomaisilta. Kaikkia henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja vain ennalta määriteltyyn tarkoitukseen. Kun henkilötietoja käsitellään, noudatamme lainsäädäntöä ja hyvää tiedonkäsittelytapaa.

Henkilötietoja luovutetaan muille viranomaisille lainsäädännön vaatimusten mukaisesti, esim. Kela, Varda tietovaranto, Koski-palvelu.

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
Sivistys- ja kulttuurilautakunta
PL 27, 90015 Oulun kaupunki

Sivistys- ja kulttuuripalvelut:
Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä

Varhaiskasvatus:
Vs. Varhaiskasvatusjohtaja Kirsi Ranki

Perusopetus:
Perusopetus- ja nuorisojohtaja Marjut Nurmivuori

Lukio-opetus:
Lukiojohtaja Pekka Fredriksson
 

Lisätietoja:
Sivistys- ja kulttuuripalveluiden tietosuojavastaavat:
siku.tietosuojavastaavat@ouka.fi

Tietosuoja aihealueittain

> Asuminen ja ympäristö

> Kasvatus ja koulutus

> Kaupunki ja hallinto

> Kulttuuri ja vapaa-aika

> Sosiaali- ja terveyspalvelut

> Työ ja yrittäminen

> Tietosuojaselosteet A-Ö

 

 

Katso lisää:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Arjen tietosuoja -sivusto

 

Lyhytosoite tälle sivulle on: www.ouka.fi/tietosuoja