Kaupunki ja hallinto

Konsernihallinto (koha) toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa ja sen tehtävänä on varmistaa, että kaupungin toimialat ja liikelaitokset toteuttavat kaupunkistrategiaa ja toimivat kaupungin edun mukaisesti. Konsernihallinto ohjaa, valvoo ja tukee koko kaupunkiorganisaatiota ja vastaa tytäryhteisöjen omistajaohjauksesta sekä avustaa luottamushenkilöorganisaatiota. Konsernihallinto toimii yhteistyössä toimialojen ja liikelaitosten kanssa.

Konsernihallinto vastaa Oulun kaupungin hallinnon ja päätöksenteon koordinoinnista, taloudesta ja strategiasta, henkilöstöpolitiikasta, hankintojen ohjauksesta,  kansainvälisestä yhteistyöstä, konserniviestinnästä, poikkitoiminnallisesta kehittämisestä, vaaleista ja keskitetyistä kuntalaispalveluista.  

Konsernihallinnon digi- ja ict-vastuualue vastaa Oulun kaupungin digitalisointiohjelmasta ja sen toteuttamisesta sekä ICT-palveluiden järjestämisestä Oulun kaupungissa. Lisäksi se tukee ICT-elinkeinojen ja digitalisaation tutkimus- ja kehitystoiminnan edistämistä. Oulun Digin palvelee Oulun kaupungin hallintokuntia  sekä tytäryhteisöjä. Se toimii tiiviissä yhteistyössä  hallintokuntien kumppanina.

 

Konsernihallinto on pääasiallinen rekisterinpitäjä kyseisten tehtäväkokonaisuuksien henkilörekistereissä.

 

 

Asioi verkossa

Tietosuoja aihealueittain

> Asuminen ja ympäristö

> Kasvatus ja koulutus

> Kaupunki ja hallinto

> Kulttuuri ja vapaa-aika

> Sosiaali- ja terveyspalvelut

> Työ ja yrittäminen

> Tietosuojaselosteet A-Ö

 

 

Katso lisää:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Arjen tietosuoja -sivusto

 

Lyhytosoite tälle sivulle on: www.ouka.fi/tietosuoja