Työ ja yrittäminen

Business Oulu -liikelaitos (BusinessOulu) vastaa Oulun kaupungin elinkeino- ja työllisyyspolitiikan toteuttamisesta edistämällä alueen yritys-, työllisyys- ja elinkeinotoimintaa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden mukaisesti.

Liikelaitos järjestää yrityskehityspalveluja, kehittää yritysten toimintaympäristöä ja vastaa kaupungin kansainvälisestä elinkeinomarkkinoinnista sekä edistää investointien saamista alueelle.

Oulun kaupungin työllisyyspolitiikan ja työllisyyspalveluiden toiminnan tavoitteena on kaupungin elinvoimaisuuden ja työllisyyden edistäminen. Liikelaitos vastaa toimenpiteistä työmarkkinatuen kuntavastuun osalta sekä työnantajien ja työntekijöiden palveluiden järjestämisestä. Työllisyyspalveluja tuotetaan monialaisesti yhteistyössä yritysten, hallintokuntien ja muiden toimijoiden, kuten kolmannen sektorin kanssa. Työllisyyspalvelut kuuluvat myös osana Byströmin nuorten palveluita sekä Työllistämistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun (TYP).

Business Oulu –liikelaitoksen, elinkeino- ja työllisyyspalveluissa kerätään henkilötietoja asiakaspalvelun käyttötarkoituksiin, joiden rekisterinpitäjänä toimii
Business Oulu –liikelaitoksen johtokunta.

Asiakastiedot kerätään pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään ja viranomaisilta. Henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti noudattaen lainsäädäntöä ja hyvää tiedonkäsittelytapaa. Henkilötietoja luovutetaan muille viranomaisille lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Työllisyyspalveluissa kerättäviä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tarjota henkilökohtaista neuvontaa, ohjausta ja palveluita.  Palveluihin kuuluu palkkatuki-, työ-, opiskelu-, työkokeilu-, kuntouttava työtoiminta sekä työllistymistä, kouluttautumista sekä arjenhallintaa tukevat ryhmätoiminnat. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös palveluihin tai BusinessOulun, työllisyyspalveluiden myöntämiin avustuksiin liittyvissä valmistelussa ja päätöksenteossa esim. kuntalisä, työllistämisbonus, duunirekryraha ja nuorten palvelusetelit.

Asioi verkossa

Tietosuoja aihealueittain

> Asuminen ja ympäristö

> Kasvatus ja koulutus

> Kaupunki ja hallinto

> Kulttuuri ja vapaa-aika

> Sosiaali- ja terveyspalvelut

> Työ ja yrittäminen

> Tietosuojaselosteet A-Ö

 

 

Katso lisää:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Arjen tietosuoja -sivusto

 

Lyhytosoite tälle sivulle on: www.ouka.fi/tietosuoja