Tietosuoja Oulun kaupungissa

Oulun kaupungissa noudatetaan yleistä EU Tietosuoja-asetusta sekä kansallista tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuoja-asioista lisätietoja voit kysyä toimialojen tietosuojavastaavilta:

Oulun kaupunki
tietosuoja@ouka.fi

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Tietosuoja@Pohde.fi

Kasvatus ja koulutus
siku.tietosuojavastaavat@ouka.fi

Työ ja yrittäminen
bo.tietosuojavastaavat@ouka.fi

Vapaa-aika
siku.tietosuojavastaavat@ouka.fi

Tietosuojan muistilista palveluntuottajalle

Tämä muistilista on tarkoitettu niille palveluntuottajille, jotka käsittelevät henkilötietoja Oulun kaupungin lukuun. Tyypillisiä henkilötietoja ovat asiakastiedot, asiakkaan terveystiedot, sosiaalihuollon asiakkuustiedot, henkilötunnus, pankkitilinumero ja valokuva, josta voidaan tunnistaa yksilö sekä yhteystiedot kuten sähköpostiosoitteet. Muistilistalla ohjeistetaan työntekijää huomioimaan tietosuojan vaatimukset omassa työssään.

Tietosuojalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on suojata henkilön yksityisyys henkilötietojen käsittelyssä. Oulun kaupungilla tämä tarkoittaa asiakkaiden, oman henkilöstön ja yhteistyökumppanien henkilötietojen suojaamista. Tietosuoja on osa toiminnan vaatimustenmukaisuutta, tietoturvallisuutta ja riskienhallintaa.

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Asetuksessa tarkennetaan henkilötietojen käsittelyn vaatimuksia. Rekisterinpitäjän (Oulun kaupunki) ja henkilötietojen käsittelijöiden (palveluntuottajat) velvollisuudet kasvavat. 

Tietosuojalainsäädäntöä sovelletaan aina, kun kaupungin toiminnassa käsitellään henkilötietoja. Oulun kaupungin toimintaan liittyvät tietoturvan ja tietosuojan vastuut määritellään kaupungin tietoturvapolitiikassa. Jokaisella palveluntuottajalla on vastuu omaan tehtäväänsä liittyvän tietoturvan ja tietosuojan toteuttamisesta sekä tiedon ja tietojärjestelmien asianmukaisesta käytöstä.

 

Asioi verkossa

Lyhytosoite tälle sivulle on: www.ouka.fi/tietosuoja