Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@eduouka.fi

Henkilökunnan jäsen   Tehtävä  Vastuuluokka  Luokan puhelin/ työpuhelin 
Hiltunen Emilia  JOPO-luokan opettaja  jopo  050-4383374 
Huurinainen Niina erityisluokanopettaja   050-4366335
Hökkä Päivi  Esikoulu, TS yläkoulu   050-4118957 käsityö 
Hökkä Tuomo  aineenopettaja, TN, LI    050-4311675 käsityö
Iinattiniemi Anne koulukuraattori   050-3815888
Iso-Möttönen Anna-Maija  aineenopettaja, EN, RU 8A lk 050-4312343 
Ollila Päivi aineenopettaja, EN, RU   050-5710 223 
Raudaskoski Heikki HY, UE, ET   050-4432061
Kauppila Samppa  luokanopettaja  5 lk 050-4105181 
Keinänen Riitta  luokanopettaja  1 lk 050-4329551 
Keränen Marika  koulunkäynninohjaaja    040-7055519
Sari Niemelä koulunkäynninohjaaja   040-7055825
       
Miettunen Jukka  rehtori    050-3894351 
Huuki Anna kouluterveydenhoitaja   050-5739718
Muhola Hanna laaja-alainen erityisopettaja   040-7311520
Paasovaara Kaija aineenopettaja, AI 8B lk 040-7060672
Pernu Päivikki  koulusihteeri    050-3037515 
Tihinen Virpi erityisluokanopettaja vs. pienryhmä  050-5647413 
Petäjäkangas Anne-Mari  koulunkäynninohjaaja    040-7067615
Piira Ritva koulunkäynninohjaaja    040-4868917
Päkkilä Markku  aineenopettaja, MA, FY, KE    050-4111231 fyke 
Päkkilä Soili  luokanopettaja  6 lk 050-5708547 
Räihä Veikko  luokanopettaja  3 lk 050-4116342 
Saarela Riikka  OPO, KE, MU, ET 7 lk 050-3037518
Sillanpää Ville  Ap. johtaja, BG, GE   050-4433048 
Suni Anna  luokanopettaja  4 lk 050-5629 540 
Sälevä Sari  luokanopettaja, KU    050-5710216 
Tihinen Hanna-Leena  luokanopettaja  2 lk 050-4011536 
Viitala Sari erityisopettaja   050-5750745  
Ylisiurua Päivi  aineenopettaja, KO, TT ja LI 9 lk 050-3390 946 
Kämäräinen Roosa psykologi   044-499 3239