Oppilaskunta

Koulullamme toimii oppilaskunta, johon kuuluvat kaikki 1.-9. –luokkien oppilaat. Tavoitteena oppilaskunnan toiminnassa on järjestää koulullemme erilaista yhteistoimintaa ja samalla kasvattaa oppilaita yhteisen vastuun kantamiseen. Oppilaskunnan ydinjoukon muodostaa hallitus, joka toimii välittäjänä oppilaiden ja opettajien välillä sekä kaikkien oppilaiden äänitorvena. 

Oppilaat valitsevat hallituksen keskuudestaan äänestämällä. Hallitus toimii kaikenlaisen ideoinnin ja organisoinnin ohella oppilaskunnan virallisena päätösten tekijänä.

Perinteisesti oppilaskunta on järjestänyt joka lukuvuosi erilaisia teemapäivä ja muuta oppilaiden hyvinvointia edistävää toimintaa. Monessa tapahtumassa oppilaskunta tekee yhteistyötä koulun tukioppilaiden kanssa. Oppilaskunnan ohjaajana toimii Henri Pyörälä.