Koulumme

Yli-Iin koulussa opiskelee noin 200 luokkien 1-9 oppilasta.

Yli-Iin koulussa opiskelee noin 200 oppilasta luokilla 0-9. 

Yleisopetusryhmien lisäksi koulullamme toimii kaksi alueellista erityisryhmää sekä joustavan perusopetuksen JOPO-luokka. Koulun tiloissa toteutuu lisäksi Yli-Iin esiopetusryhmän toiminta yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa.

Osallistumme aktiivisesti moniin erilaisiin valtakunnallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin. 

Oppilaiden osallisuutta kehitetään aktiivisella oppilaskunta- ja tukioppilastoiminnalla. 

Yli-Iin koulu tekee aktiivista yhteistyötä nuorisotoimen kanssa mm. yhteisillä tapahtumilla, välituntitoiminnalla ja oppilashuollossa.

Yli-Iin koulussa kehitetään STEAM-pedagogiikkaa. Koulussa on mahdollista opiskella taito- ja taideaineita painotetusti 3.-6.-luokilla kaksi tuntia viikossa.

Tutustu tästä koulumme järjestyssääntöihin.

  • Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma
  • Kiusaamiseen puuttumisen malli