Valinnaisaineet

Alakoulu

Uuden opetussuunnitelman mukainen valinnaisuus on tullut myös viitos- ja kuutosluokkalaisille. Oulun kaupungin valinnaisainetarjottimesta valitaan keväisin kaksi valinnaisainetta. Valinnaisaineita on kaksi tuntia viikossa.

Yläkoulu

Oppilaat valitsevat seitsemännellä luokalla kolme pitkäkestoista valinnaisainetta, joita opiskellaan keskimäärin kaksi tuntia viikossa kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla.

Kahdeksannella luokalla oppilas valitsee lisäksi 9. luokkaa varten yhden lyhytkestoisen valinnaisaineen. Lyhytkestoisten valinnaisaineiden kesto on keskimäärin yksi tunti viikossa yhden lukuvuoden ajan tai kaksi viikkotuntia lukukaudessa.