Koulukuljetukset

KOULUMATKAT

Koulumatkoilla oppilaan tulee noudattaa liikennesääntöjä, tieliikennelakia ja – asetusta sekä kuljettajan antamia ohjeita koulukuljetuksessa. Koulu ei vastaa kulkuvälineistä. Kulkuvälineet on säilytettävä koulun pihassa niille osoitetuilla paikoilla, eikä niitä saa käyttää välituntien aikana. Kunta on vakuuttanut oppilaat koulupäivän ja koulumatkojen ajaksi. Koulumatkalla tarkoitetaan suorinta siirtymistä koululta kotiin. Pimeän aikaan käytetään heijastimia ja kuljetaan erityisen varovaisesti!

Koulukyyditys on tarkoitettu koulukyyditysoppilaille, ei kyydiksi kaverin luokse. Jos lapsi poikkeaa kotimatkalla kaverille tai jää pois hänelle järjestetystä koulukyydistä, hän ei kuulu koulun vakuutusturvan piiriin.

Pyöräilykypärän käyttö  

1.1.2003 tuli voimaan laki, jonka mukaan polkupyöräilijän ja polkupyörän matkustajan on ajon aikana yleensä käytettävä asianmukaista suojakypärää (Tieliikennelaki 90§). Koulu suosittelee pyöräilykypärän käyttöä koulumatkoille.