Kouluterveydenhuolto

Kodin, koulun ja terveydenhuollon yhteistyö on välttämätöntä kun halutaan edistää lapsen ja nuoren terveyttä ja hyvinvointia. Kouluterveydenhuolto on luonteeltaan ennaltaehkäisevää toimintaa, johon kuuluu oppilas- kohtaisen terveydenhoidon lisäksi terveyskasvatus ja kouluympäristön terveydellisten olojen valvonta. Kouluterveydenhoitajan työnkuvaan kuuluu perinteisten mittauksellisten tarkastusten ohella tukea oppilasta ja hänen vanhempiaan myös henkisen hyvinvoinnin alueella. Kouluterveydenhoitaja on tiiviisti yhteistyössä koulun henkilökunnan, vanhempien, koulukuraattorin ja psykologin kanssa. Meidän kaikkien tavoitteena on oppilaan hyvinvointi, turvallinen ympäristö ja yksilöllinen oppiminen niin, että hän kykyjensä mukaan voi opiskella kohti jatko-opintoja. Siksi olisikin erittäin toivottavaa ja tärkeää, että mikäli jotain ongelmaa tulee lapsen / nuoren oppimisessa tai muutoin jaksamisessa, haettaisiin rohkeasti apua ja neuvoa eri ammattialoilta, etteivät vaikeat asiat pääsisi kasaantumaan ja pitkittymään. Neuvolassa alkanut rokotusohjelma jatkuu koko kouluajan. Vuoden 2011 alusta tulee voimaan uusi valtioneuvoston asetus koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta, jolloin koululaisten terveystarkastusiin tulee muutoksia. Uuden asetuksen myötä kaikki luokat tullaan tarkastamaan lukuvuoden aikana. 

Terveydenhoitaja tarkastaa lapsenne 1.-9. luokalla sekä aina tarvittaessa. Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota iän ja kehityksen kannalta tärkeisiin seikkoihin, sekä ohjataan terveyskasvatuksen kautta terveellisiin elämäntapoihin. 

Terveydenhoitaja Anna Huuki paikalla tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo: 8.00-14.00. Puhelinaika ti, ke ja to klo 11.30-12.00 puh. 050-5739718 tai Wilma-viesti

Lapsenne sairastuessa vanhemmilla on vastuu sairaanhoidon järjestämisestä. Sairauden jälkeinen toipumisvaihe on yksilöllistä. Liian aikaisin ei pidä tulla kouluun. Terveydenhoitaja antaa neuvoja sairauden hoidosta. Lapsen sairastumisesta on syytä ilmoittaa välittömästi koululle! Koulutapaturman sattuessa koulun henkilökunta antaa ensiavun ja huolehtii jatkohoitoon lähettämisestä sekä ilmoittaa kotiin tilanteesta mahdollisimman pian. Koulutapaturman hoito on huoltajille maksutonta.

Koululääkärin tarkastukset lisääntyvät uuden asetuksen myötä. Lääkäri tarkistaa 1., 5. ja 8. luokkalaiset. Kahdeksannella luokalla nuorille annetaan lääkärillä käynnin yhteydessä ammattiin liittyvää ohjausta sekä nuorison terveystodistus, jota he voivat hyödyntää mm. jatko-oppilaitoksissa ja ajokorttia hankkiessa. Todistus on voimassa 5 vuotta. Koululääkäri Satu Vavuli. Yhteydenotot terveydenhoitajan tai Yli-Iin hyvinvointipisteen (08-5585 8280) kautta.

Hammashoito: Peruskoululaisille tehdään hampaiston ja purennan tarkastus yksilöllisellä hoitovälillä sekä annetaan tarvittava hoito. 15 vuotta täyttäneiltä peritään 33.80 euron sakko peruuttamattomasta poisjäännistä. Hammaslääkärin ja -hoitajan puhelinnumero on (08) 558 58282

Psykologi tukee oppilaiden koulunkäyntiä mm. arvioimalla tutkimuksin erityisopetuksen tarvetta. Lisäksi oppilas voi saada yksilöllistä ohjausta esim. kehitykseen ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Psykologille voi varata aikoja kouluterveydenhoitajalta. 

Puheterapiapalvelu. Koululaisten puheopetusta antaa ensisijaisesti erityisopettaja. Esikoululaisten puheterapia on terveysasemalla. Puheterapeutille käynnit ovat ajanvarauksella.

Kuntoutus- ja terapiapalveluita (esim. toimintaterapia ja fysioterapia)on mahdollista saada kasvun, kehityksen ja oppimisen tueksi koko esi- ja perusopetuksen ajan. Kuntoutus- ja terapiapalveluiden tarve arvioidaan moniammatillisesti. Kuntoutusta saadakseen tarvitsee terveydenhuollon työntekijän tekemänkuntoutusarvion, lääkärin tekemän kuntoutuslähetteen sekä terveyskeskuksen kuntoutustyöryhmän tai KELA:n hyväksymän maksusitoumuksen. Erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemispalvelut ja apuvälineet.

Koulukuraattori toimii yhteistyössä oppilaan, hänen huoltajiensa, luokan, opettajien, muun kouluyhteisön ja tarvittaessa erilaisten ulkopuolisten viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Koulukuraattori osallistuu alansa asiantuntijana myös oppilashuoltoryhmään Yli-Iin koululla. Älä epäröi ottaa yhteyttä jos sinua mietityttää jokin koulunkäyntiin, kavereihin, perhesuhteisiin tai omaan vointiin liittyvä asia. Kun olet ottanut yhteyttä, varaamme ajan ja lähdemme selvittelemään asiaa yhdessä. Vanhemmat sekä oppilaat voivat olla koulukuraattoriin yhteydessä Wilma-viestijärjestelmän kautta. Wilman kautta voit kirjoittaa asiastasi tai varata aikaa koulukuraattorille. Koulukuraattori on vaitiolovelvollinen. Koulukuraattorimme on Eerika Salo (p. 044-4993239) eerika.salo@ouka.fi