Kummi- ja tukioppilaat

Tukioppilastoiminta

Tukioppilaat järjestävät välituntitoimintaa yläkoululaisille, tutustuttavat uusia 7. -luokkalaisia kouluun ja järjestävät koulun yhteisiä teemapäiviä. Tavoitteena on ehkäistä kiusaamista ja yksinäisyyttä.

Tukioppilaina toimivat 7-9 -luokkalaiset vapaaehtoiset oppilaat, jotka on koulutettu tehtäväänsä.

Tukioppilasohjaaja on Sari Sälevä.

Lisätietoja tukioppilastoiminnasta löydät MLL:n nettisivuilta:

http://www.mll.fi/kasvattajille/tukioppilastoiminta/

 

 

Kummioppilastoiminta

Kummioppilastoiminta tukee alakoulun oppilaiden osallisuutta ja kouluviihtyvyyttä. Kummioppilaat ovat yläluokkalaisia, jotka auttavat alakoulun oppilaita tutustumaan kouluun ja luokkatovereihin.

Tavoitteena on luoda kouluun yhteisöllisyyttä ja ehkäistä kiusaamista ja yksinäisyyttä. 

Kummioppilaiden ohjaaja on Marika Keränen.

Lisätietoja kummioppilastoiminnasta löydät MLL:n nettisivuilta:

http://www.mll.fi/kasvattajille/kummioppilastoiminta/