Kummi- ja tukioppilaat

Tukioppilastoiminta

Tukioppilaat järjestävät välituntitoimintaa, tutustuttavat uusia 7. -luokkalaisia kouluun ja järjestävät koulun yhteisiä teemapäiviä. Tavoitteena on ehkäistä kiusaamista ja yksinäisyyttä.

Tukioppilaina toimivat 7-9 -luokkalaiset vapaaehtoiset oppilaat, jotka on koulutettu tehtäväänsä.

Tukioppilasohjaaja on Heikki Raudaskoski.

Lisätietoja tukioppilastoiminnasta löydät MLL:n nettisivuilta:

http://www.mll.fi/kasvattajille/tukioppilastoiminta/