Muuta hyödyllistä

MUUTA HYÖDYLLISTÄ NYT JA JATKOSSA

 

 

www.suomi.fi/suomi/

Tie julkisiin palveluihin

 

www.valtikka.fi

Sivusto nuorelle, joka haluaa olla mukana maailmanmenossa ja vaikuttaa siihen. Sivuilta löytyy tietoa ja toimintaa, vinkkejä ja mielipiteitä.
Valtikka on opetusministeriön rahoittama nuorten verkkodemokratiahanke, jota toteutetaan Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n siipien suojassa.

 

 

www.mil.fi/varusmies/index.html

Tietoa varusmiespalvelusta

 

www.alli.fi/allison

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja. Sen jäseninä on yli sata valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä. Allianssi tuottaa palveluita sekä nuorille että nuorisoalan toimijoille.

 

www.nettinappi.fi

Oulun kaupungin Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Napin ylläpitämä verkkopalvelu, jonka tavoitteena on tuottaa ajantasaista ja luotettavaa tietoa nuorille tärkeistä asioista sekä tarjota nuorille mahdollisuuksia keskusteluun muiden nuorten ja asiantuntijoiden kanssa.