In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Muuta hyödyllistä Muuta hyödyllistä

MUUTA HYÖDYLLISTÄ NYT JA JATKOSSA

 

 

www.suomi.fi/suomi/

Tie julkisiin palveluihin

 

www.valtikka.fi

Sivusto nuorelle, joka haluaa olla mukana maailmanmenossa ja vaikuttaa siihen. Sivuilta löytyy tietoa ja toimintaa, vinkkejä ja mielipiteitä.
Valtikka on opetusministeriön rahoittama nuorten verkkodemokratiahanke, jota toteutetaan Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n siipien suojassa.

 

www.arlainst.fi/nettipeili

Nettipeili antaa vastauksia monenlaisiin käyttäytymistä ja tapatietoa koskeviin kysymyksiin. Kirjallista aineistoa ja  videokertomuksia erilaisista työelämän tilanteista. Testeillä on mahdollista arvioida omaa osaamista, tietoja ja taitoja ulkoisesta olemuksesta ja pukeutumisesta aina yleisen hyvän käytöksen ja työelämän kirjoitettujen ja kirjoittamattomien sääntöjen hallintaan asti.

 

www.epeli.net - elämänpeli

Epeli käsittelee arkisten päätösten vaikutuksia terveyteen. Pelaaja saa lopuksi arvion valintojensa vaikutuksesta fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen sekä yleiseen selviytymiskykyyn

 

www.mil.fi/varusmies/index.html

Tietoa varusmiespalvelusta

 

www.alli.fi/allison

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja. Sen jäseninä on yli sata valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä. Allianssi tuottaa palveluita sekä nuorille että nuorisoalan toimijoille.

 

www.nettinappi.fi

Oulun kaupungin Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Napin ylläpitämä verkkopalvelu, jonka tavoitteena on tuottaa ajantasaista ja luotettavaa tietoa nuorille tärkeistä asioista sekä tarjota nuorille mahdollisuuksia keskusteluun muiden nuorten ja asiantuntijoiden kanssa.