Opinto-ohjaus

 

Oppilaan ohjausta tekevät kaikki opettajat yhteistyössä koko perusopetuksen ajan. Alaluokilla ohjausta annetaan eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä. Luokilla 7-9 oppilaanohjaus on oppiaine, jonka opettajana toimii opinto-ohjaaja. Yläluokilla ohjaus jakautuu luokkatunteihin sekä henkilökohtaiseen - ja pienryhmäohjaukseen.

Opinto-ohjaajan tehtäviin kuuluu auttaa oppilaita ainevalinnoissa ja muissa koulunkäyntiin liittyvissä asioissa, työelämään tutustuttaminen (TET), ammatinvalinnanohjaus sekä ammatinvalintaan ja muuhun ohjaukseen liittyvä tiedotustyö, toimia oppilashuoltoryhmän jäsenenä sekä toimia yhdyshenkilönä muihin oppilaanohjauksen sidosryhmiin.  

Opinto-ohjaaja on tavattavissa Yli-Iin koululla koulupäivinä. Oppilaiden lisäksi myös vanhemmat voivat tulla käymään, ottaa yhteyttä Wilman välityksellä tai keskustella puhelimitse nuorensa koulunkäyntiin ja jatko-opintoihin liittyvistä asioista.