Oppilaanohjaus

Alaluokilla ohjausta annetaan eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä. Luokilla 7-9 ohjaus jakautuu luokkatunteihin sekä henkilökohtaiseen – ja pienryhmäohjaukseen.

Opinto-ohjaajan tehtäviin kuuluu

-auttaa oppilaita ainevalinnoissa ja muissa koulunkäyntiin liittyvissä asioissa

-työelämään tutustuttaminen (TET)

-ammatinvalinnanohjaus  sekä  ammatinvalintaan ja muuhun ohjaukseen liittyvä tiedotustyö

-toimia oppilashuoltoryhmän jäsenenä

-toimia yhdyshenkilönä muihin oppilaanohjauksen sidosryhmiin

Opinto-ohjaaja on tavattavissa Yli-Iin koululla koulupäivinä. Oppilaiden lisäksi myös vanhemmat voivat tulla käymään tai keskustella puhelimitse nuorensa koulunkäyntiin ja jatko-opintoihin liittyvistä asioista.