Rehtorin terveiset Rehtorin terveiset

Mukavaa alkanutta lukuvuotta 2017-2018

Lukuvuosi 2017-2018 aloitetetaan Yli-Iin yhtenäiskoulussa torstaina 10.8. klo 08.00.

Uusi opetussuunnitelma (OPS) otettiin käyttöön 1-6 luokkien osalta viime lukuvuoden alussa ja jatkuu nyt siirtyvien kuutosten osalta seitsemännellä luokalla. 8 ja 9 luokkalaiset jatkavat peruskoulunsa loppuun vanhan opetussuunnitelman mukaan.

Uusi opetussuunnitelma tuntui monen opettajan mielestä ehkä hieman pelottavalta. Toihan se mukanaan uusia asioita, kuten laaja-alaiset taidot ja monialaiset oppikokonaiusuudet (MOK). Opetussuunnitelman muutoksen oli tarkoitus vaikuttaa käytettäviin työtapoihin ja erityisesti arviointiin. Opettajat ovatkin joutuneet miettimään tehtävänannoissaan entistä enemmän taitonäkökulmaa tietosisältöjen sijaan. Arviointi mietitytti kovasti loppukeväästä, mutta siitäkin selvittiin ja oppilaat saivat monipuoliset ja osaamista paremmin kuvaavat todistukset kesäloman kynnyksellä.

Tänä vuonna koulumme painopistealueina on OPS:n vahvistaminen ja arviointikäytänteiden yhtenäisyys, oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvointi, digitaalisuus ja oppimisen tuki. Nämä ovat kaikkia oulun kouluja koskevia. Tämän lisäksi koulun omia painopistealueita ovat uusien tiimien toimivuuden varmistaminen, STEAM-hanke, opettajayhteistyön syventäminen ja sitä myötä työtapojen monipuolistaminen.

Uudet tiimimme ovat lähempänä oppiaineita ja oppilaita ja tukevat tätä kautta koko koulun kehittämistä ja hankkeita. S(Science)T(echnology)E(ngineering),A(rts), M(atematics). Olemme mukana eurooppalaisesessa STEAM-hankkeessa, jossa kehitämme kyseisten oppiaineiden integroimista, kannustamme oppilaita matemaattisten aineiden opiskeluun, koodaamme, teemme robotiikkaa ja luomme uutta oppien uusia taitoja. Tätä varten avaamme loppusyksystä uuden oppimisympäristömme Värkkäämön. Olkaa kuulolla ja tervetuloa avajaisiin!

Mukavaa lukuvuotta!

rehtori