Rehtorin terveiset

Mukavaa alkanutta lukuvuotta 2019-2020

Lukuvuosi 2019-2020 aloitetetaan Yli-Iin yhtenäiskoulussa torstaina 8.8. klo 08.00.

 

Tänä vuonna koulumme painopistealueina on OPS:n vahvistaminen ja arviointikäytänteiden yhtenäisyys, oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvointi, digitaalisuus ja oppimisen tuki. Nämä ovat kaikkia oulun kouluja koskevia. Tämän lisäksi koulun omia painopistealueita ovat oppilaiden tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen tukeminen, STEAM-hanke, opettajayhteistyön syventäminen ja sitä myötä työtapojen monipuolistaminen, kestävä kehitys ja kansainvälisyys. Kansainvälisyyttä tuemme Kiina-yhteistyöllä ja e-Twinning hankkeilla.

Uudet tiimimme ovat lähempänä oppiaineita ja oppilaita ja tukevat tätä kautta koko koulun kehittämistä ja hankkeita. S(Science)T(echnology)E(ngineering),A(rts), M(atematics). Olemme mukana eurooppalaisesessa STEAM-hankkeessa, jossa kehitämme kyseisten oppiaineiden integroimista, kannustamme oppilaita matemaattisten aineiden opiskeluun, koodaamme, teemme robotiikkaa ja luomme uutta oppien uusia taitoja. Tätä tukee uusi oppimisympäristömme Värkkäämö.

Oulun kaupunki on lanseerannut uuden sivistysohjelman Oulu Oivaltaa.Oulun kaupunkistrategiaan sekä kuntien tulevaisuuden tehtäviin pohjautuva uusi sivistysohjelma määrittää suuntaviivat Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluille.  Koko sivistysohjelma luettavissa tästä linkistä

Mukavaa lukuvuotta!

rehtori