YRITTÄJYYS

www.nuoriyrittajyys.fi/

Yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta nuorille

 

www.syo.fi

Suomen Yrittäjäopisto on Opetusministeriön alainen valtakunnallinen liikealan erikoisoppilaitos, joka on erikoistunut yrittäjyyskoulutukseen.

 

www.yrittajat.fi

Suomen Yrittäjien kotisivut.