Oulunsalon osayleiskaava

Kaavanumero
564-Y2020/1
Kaupunginosat Oulunsalo

Oulunsalon osayleiskaavassa osoitetaan alueen yhdyskunta- ja viherrakenteen sekä liikennejärjestelmän kehittämisperiaatteet sekä keskeisimmät maiseman, luonnon ja kulttuuriympäristön arvot. Tavoitteena on kestävä yhdyskuntarakenne Oulun kaupungin tavoitteiden mukaisesti.

Osayleiskaavan suunnittelualue on Oulunsalon niemen alue lukuun ottamatta seuraavia osayleiskaavoja, jotka jäävät voimaan:

  • Hylkykarin osayleiskaava (2007)
  • Varjakan osayleiskaava (2012)
  • Merialueen osayleiskaava (2014)
  • Ervastin, Pajuniemen ja Peherryksen osayleiskaava (2015)
  • lisäksi suunnittelualueella jää voimaan tarkempi Karhuojan osayleiskaava

Osayleiskaavaluonnos laaditaan yleispiirteisenä, ja se ohjaa tarkempaa suunnittelua kuten Oulunsalon alueen asemakaavoitusta. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Osayleiskaavan tavoitevuosi on 2050.

Eteneminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Valmis

Valmisteluvaihe

Meneillään

Ehdotusvaihe

Tulossa

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Tullut voimaan

Tulossa

Yhteystiedot