Järjestyssäännöt

Pikkaralan koulun järjestyssäännöt

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet (Perusopetuslaki § 35, 36) 
Oppilaalla:
•on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta
•on velvollisuus käydä koulua säännöllisesti
•on velvollisuus suorittaa annetut tehtävät tunnollisesti
•on velvollisuus käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä

3. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen
Hyvän käytöksen tunnusmerkit
•Käyttäydyn kohteliaasti ja hyvien tapojen mukaisesti. Noudatan hyviä ruokailutapoja.
•Noudatan koulun henkilökunnan antamia ohjeita ja toimin rehellisesti.
•Pidän huolta omista ja koulun tavaroista. En ota luvatta toisen omaa.
•Minulla on asianmukaiset opiskeluvälineet ja varusteet koulussa (esimerkiksi liikuntavarusteet).
•En kiusaa ketään enkä hyväksy kiusaamista. 

Oleskelu ja liikkuminen, koulumatkat
•Noudatan liikennesääntöjä ja muita turvallisuusohjeita (pyöräilykypärä ja heijastin).
•Käyttäydyn ystävällisesti ja huomaavaisesti muita tiellä liikkujia kohtaan.
•En poistu koulun alueelta koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä. Poistumiseen tarvitsen luvan koulun aikuiselta.
•Odotan taksia odotukselle varatussa paikassa.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen
•Noudatan siisteyttä koulun sisä- ja ulkotiloissa.
•Olen velvollinen korvaamaan aiheuttamani vahingon ja puhdistamaan tai korjaamaan aiheuttamani sotkut tai vauriot koulun omaisuudelle. 

Turvallisuus
•En tuo kouluun koulunkäyntiä häiritseviä asioita ja esineitä.
•Ylläpidän omalla käyttäytymiselläni yhteistä turvallisuutta.
•Jätän koulumatkan kulkemiseen tarkoitetut välineet niille osoitetuille paikoille.

Poissaolot
Poissaoloista pitää ilmoittaa luokanopettajalle.
Lomamatkaa tai muuta vastaavaa etukäteen tiedettyä poissaoloa varten pitää Wilmassa täyttää poissaolohakemus. Luokanopettaja voi myöntää lomaa enintään viideksi päiväksi. Sitä pidemmät lomat myöntää rehtori.

 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Kiusaamiseen puuttumisen malli.