Kodin ja koulun yhteistyö

Tämän sivun sisältö:

Viestintä kodin ja koulun välillä

Koulumme tavoitteena on, että kodin ja koulun yhteistyö on luontevaa ja helppoa. Arjen asioissa yhteydenpito hoituu helpoiten Wilman kautta. Jos sinulla on ongelmia Wilma-tunnuksen kanssa, voit olla  yhteydessä koulusihteeriin. 

Vanhempainillat ja kehityskeskustelut

Järjestämme vanhempainillan pääsääntöisesti syyslukukauden alussa, ajankohta ilmoitetaan erikseen.

Huoltajalle tarjotaan mahdollisuutta käydä ainakin kaksi kertaa vuodessa kehityskeskustelu lapsensa opettajan kanssa. On toivottavaa, että myös lapsi on mukana keskustelussa. Opettajat ovat yhteydessä huoltajiin keskusteluaikojen sopimista varten.

1.-5. luokilla myös väliarviointi toteutetaan keskusteluna. Arviointikeskusteluun osallistuvat oppilas, opettaja ja huoltaja. Väliarvioinnin keskustelut pidetään joulu- tammikuun aikana.

Vanhempainyhdistys

Koulullamme toimiva vanhempainyhdistys tukee ja kehittää kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Vanhempainyhdistys tuo esille vanhempien näkemyksiä ja toiveita koulua koskevissa asioissa ja kerää ideoita koulutoiminnan ja opetusympäristön kehittämiseksi.

Vanhempainyhdistys pyrkii edistämään lasten hyvinvointia yhteisöllisin keinoin ja on mukana myös yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä. Vanhempainyhdistys järjestää erilaisia koulun toimintaa tukevia tempauksia tai tapahtumia. 

Vanhempainyhdistyksen jäseniä lukuvuonna 2023-2024 ovat:
Ringa Tuikka
Marianne Littow
Kaisa Pesämaa
Jukka Kärkkäinen

Vanhempainyhdistyksen tapaamisiin ja toimintaan ovat kaikki oppilaiden huoltajat ja isovanhemmat tervetulleita!

Opettajien edustajia ovat Kaisa Tähtinen, Esa Kiviharju ja Marja-Leena Välitalo.